Wraps Cyw Iâr Buffalo Hawdd

Mae lapiau yn un o'r prydau mwyaf hyblyg erioed, felly mor hawdd i'w gwneud. Mae'r rysáit lapio cyw iâr Buffalo yn dangos i chi pa mor wych y gallant fod. Gyda'r saws sbeislyd a tangy, cyw iâr meddal a thendr, a gwasgfa cynhwysion salad gwych, mae'n rhaid ichi ofyn: faint o well all pethau ei gael?

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Saws

 1. Ac eithrio'r iogwrt, rhowch yr holl gynhwysion saws mewn sosban, ei droi a'i fudferwi am bum munud gan gymryd gofal peidio â gadael i'r cymysgedd berwi, neu waeth o hyd, i losgi.
 2. Gadewch i'r saws oeri, yna ychwanegwch y iogwrt a'i droi eto.
 3. Gellir storio'r saws yn yr oergell hyd at ddau ddiwrnod, nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio.

Paratowch y Llenwi

 1. Cynhesu'r olew mewn sgilet fawr i boeth, ond nid yn llosgi. Tymorwch y cyw iâr ciwbig gyda phinsiad o halen a phupur a ffrio am 8 munud, gan droi'r ciwbiau cyw iâr o dro i dro.
 1. Tynnwch y cyw iâr o'r sosban gyda llwy slotiedig a'i ddraenio ar bapur cegin. Gadewch i oeri tan yn gynnes i'r cyffwrdd, ond nid yn boeth. Dilëwch y sosban gyda thywel papur a'i gadw i un ochr.
 2. Torrwch y cyw iâr i mewn i ddarnau llai o fwyd, ei roi mewn powlen ac ychwanegu digon o saws Buffalo i wisgo'r cyw iâr yn dda.
 3. Ailhewch y padell ffrio nes bod pob un yn lapio yn y sosban yn boeth ac yn gyflym am oddeutu 20 eiliad. Tynnwch i blât.
 4. Yna, un ar y tro, rhowch y letys wedi'i dorri'n fân, y tomatos cwarteredig, a'r seleri i lawr canol y lap. Piliwch y cyw iâr ar ei ben a'i gorchuddio â mwy o saws. Chwistrellwch gydag ychydig o ddail cilantro.
 5. Plygwch waelod y lapio a rholiwch yn dynn. Parhewch â'r wraps sy'n weddill.
 6. Gweinwch y gwifrau'n syth gyda ychydig o wastraff ychwanegol o bupur cayenne a cilantro ar yr ochr.
 7. Nid yw'r wraps yn cadw'n dda, felly bwyta cyn gynted ag y bo'n barod ac yn mwynhau.

Nodiadau Cegin:

* Cofiwch addasu faint o saws chili yn y rysáit i'ch blas chi. Bydd pedair llwy fwrdd yn pecyn pwrpas, felly dechreuwch gyda llai ac ychwanegwch ato os ydych chi'n ei hoffi yn boethach.