Dewis a Storio Thyme

Detholiad o Dimau

Mae amau ​​ffres, sych, a powdr ar gael yn rhwydd trwy gydol y flwyddyn yn y rhan fwyaf o farchnadoedd.

Os ydych chi'n ddigon ffodus i allu tyfu eich hun, cofiwch fod dail y melyn yn fwy melys os cânt eu dewis yn union wrth i'r blodau ymddangos.

Storio Thyme

Stori awd ffres mewn bag plastig yn y draen crisio llysiau o'ch oergell neu'ch sbrigiau sefyll mewn gwydraid o ddŵr ar silff yr oergell.

Wrth goginio â theim, byddwch yn ymwybodol bod un sbrig ffres yn gyfwerth â phŵer blasu hanner llwy de o dim sych.Fel gyda'r rhan fwyaf o berlysiau sych wedi'u deilen, sicrhewch eich bod yn gwasgu'r dail rhwng eich dwylo cyn eu hychwanegu at eich rysáit. I, hongian bwndeli o sbrigiau wrth gefn mewn lleoliad cynnes, sych, awyriog am tua deng niwrnod.

Dylid storio tymer sych mewn lle oer, tywyll, mewn cynhwysydd carthffos am ddim mwy na 6 mis.

Mae'n well stribio'r dail o'r coesynnau ar gyfer eich ryseitiau wrth ddefnyddio naill ai sych neu ffres oherwydd weithiau gall y coesynnau fod yn goediog. Mae hyn yn hawdd ei wneud trwy osod y coesyn rhwng ffonau fforc a thynnu'r coesyn i gyfeiriad arall twf y dail. Wrth gwrs, gallwch chi hefyd ddefnyddio'ch bysedd yn lle fforc.

Mwy am Ryseitiau Thyme a Thyme:

• Dewis a Storio Tyme
Amrywiaethau a Ffeithiau Tyme


Llyfrau coginio

Cymysgeddau Perlysiau a Chyfuniadau Sbeislyd
Gwyddoniadur Cyfoes Perlysiau a Sbeisys
Y Beibl Sbeis a Perlysiau
Perlysiau a Sbeisys: Cyfeirnod y Cogydd
Mwy o Llyfrau Coginio