Fruitcake Gwyliau Panettone

Mae Panettone ( panetón yn Sbaeneg) yn fara blasus melys yn wreiddiol o'r Eidal sydd wedi dod yn un o'r traddodiadau gwyliau pwysicaf yn Ne America. Mae'n toes brioche sy'n llawn ffrwythau a chnau wedi'u sychu a'u llunio mewn mowldiau papur addurnol crwn. Mae'r toes yn codi sawl gwaith, sy'n datblygu blas a gwead y bara.

Mae Panettone yn cael ei fwynhau yn draddodiadol yn America Ladin ar noswyl Nadolig gyda siocled poeth. Ond bydd yn gwneud tost tostus a thostio Ffrengig y bore wedyn, yn ogystal â phwdin bara ffantastig (os oes unrhyw beth sydd ar ben). Mae Panettones yn cadw'n dda iawn, ac yn gwneud anrhegion gwyliau ardderchog.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Gwnewch y sbwng: Rhowch 1 1/2 blawd cwpan, 2/3 cwpan o ddŵr, 2 lwy fwrdd o jam bricyll, a 1 llwy de o ferw mewn powlen fach a gwisgo gyda'i gilydd. Gorchuddiwch bowlen gyda lapio plastig a'i osod mewn lle cynnes i orffwys am 3 awr.
 2. Gwnewch y toes: Yn y bowlen o gymysgydd sefydlog, ychwanegwch y sbwng, 3/4 o blawd cwpan, 1/4 cwpan siwgr, a 1 llwy de o feum. Defnyddiwch yr atodiad bach i glinglu'r toes nes bod y gymysgedd yn llyfn ac yn ymestyn, tua 3-5 munud.
 1. Ychwanegu 3 melyn wy, un ar y tro, a chliniwch nes bod y toes yn llyfn, yn sgleiniog, ac yn estyn.
 2. Gorchuddiwch toes gyda lapio plastig a chaniatáu i chi godi mewn lle cynnes hyd nes ei dyblu o ran maint, tua 2 awr.
 3. Dychwelwch y toes i'r cymysgydd, ac ychwanegwch halen, fanila, lemwn a blas oren, mêl, a 1 llwy de o feum. Cnewch am 1 munud.
 4. Ychwanegu 3 melyn wy a chliniwch nes eu cynnwys. Ychwanegwch y 12 llwy fwrdd o fenyn meddal, un llwy fwrdd ar y tro. Cnewch nes bod y toes yn feddal, yn sgleiniog ac yn ymestyn iawn, tua 5 munud. Dylai toes dynnu i ffwrdd o ochrau'r bowlen.
 5. Trowch y rhesinau wedi'u torri, ceirios a pecans gyda 2 lwy fwrdd o flawd. Ychwanegwch nhw at y toes a chliniwch yn fyr, hyd nes cymysgwch yn unig.
 6. Rhowch toes mewn powlen wedi'i oleuo, gorchuddiwch â lapio plastig, ac oergell dros nos.
 7. Y bore wedyn, trowch y toes i mewn i wyneb arlliw a'i siâp i mewn i bêl. Rhowch toes y tu mewn i lwydni panettone diamedr 6 modfedd, neu ddefnyddio coffi glân, wedi'i chwyddo, wedi'i linio â phapur croen. Gwnewch groes fechan ym mhen uchaf y toes gyda siswrn.
 8. Gadewch i'r toes gynyddu mewn lle cynnes nes ei fod yn driphlyg o faint, a all gymryd sawl awr gan fod y toes yn oer o'r oergell.
 9. Cynhesu'r popty i 375 gradd am 30 munud.
 10. Rhowch y potelin yn y ffwrn, a gostwng tymheredd y ffwrn i 325 gradd.
 11. Dewch y panettone am oddeutu 1 awr, hyd nes ei fod wedi codi'n uchel ac yn tynnu ychydig yn ôl pan gaiff ei wasgu ar y top (fel myffin).
 12. Gadewch panettone yn oer yn y sosban ar rac.
 13. Gwnewch eicon (dewisol): Toddwch 2 lwy fwrdd o fenyn, a chwistrellwch mewn 1 cwpan siwgr powdr. Ychwanegwch 1/2 llwy de o fanilla, pinsh o halen, a 1-2 llwy fwrdd o laeth hyd nes y cânt gysondeb a ddymunir. Ewch yn sych yn addurnol dros ben panettone.
 1. Storio panettone wedi'i lapio mewn plastig am hyd at 1 wythnos.

Nodyn: Gwneir banffigiaid Eidaleg Traddodiadol gyda blas arbennig o'r enw "Fiori di Sicilia," y gallwch ei brynu mewn siopau gourmet ac ar-lein. Defnyddiwch y darn o lemwn ac oren yn lle.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 107
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 47 mg
Sodiwm 72 mg
Carbohydradau 10 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)