Minute Steak Medley: Y Gig Dyddiad Nos Perffaith 15 munud

Galwaf ar y rysáit hwn Cofnod Steak Medley. Mae'n bryd bwyd wythnosol hwyl, hawdd, cyflym a rhad sy'n cymryd, ar y mwyaf, 15 munud i'w baratoi. Digwyddodd y syniad i mi ar ôl bwyta "fondiw eidion". Os nad ydych chi'n gwybod y fondiw eidion, rydych chi'n ffrio ciwbiau bach neu stribedi o gig eidion mewn olew poeth ac yna'n eu dipio mewn gwahanol sawsiau.

Ar gyfer y rysáit hwn, rwy'n prynu ychydig o stêc munud (a elwir hefyd yn stêc ciwb), rwy'n eu tymhorau gyda halen a phupur, ac yn sydyn, rhowch eu ffrio, ac yna eisteddwch gyda nifer o sawsiau. Rydych chi'n torri bite o stêc, cymhwyso ychydig o saws a'i fwyta. Yna, brathiad arall a saws arall. Po fwyaf o sawsiau sydd gennych, gorau.

Dyma ychydig am stêc munud neu stêc ciwb. Maent yn dod o eithaf unrhyw le ar yr anifail cyhyd â'u bod yn denau iawn, heb dorri heb gig eidion sy'n gallu coginio'n gyflym. Bydd y rhan fwyaf o gigyddion yn cytuno eu bod yn syrloin neu stêc crwn sy'n elwa o giwbio (eu plygu neu eu rhedeg trwy beiriant gyda bentiadau sgwâr gan roi ei enw) neu dendro. Dyma fwy o goginio ar gyfer Dau ryseitiau y gallech eu mwynhau:

Golygwyd gan Joy Nordenstrom, Arbenigwr Prydau Romantig

Ceisiwch wneud amrywiaeth o sawsiau gartref gyda'r argymhellion hyn gan Joy:

Ni fu'r noson erioed mor hawdd a blasus. Gwnewch yn siŵr peidio â gorchuddio'r cig eidion, dewis o leiaf dri saws ar gyfer dipio ac ychwanegu salad ochr syml i wneud y wledd blasus a maethlon hon. Pâr gyda gwin coch ysgafn a golau fel Beaujolais neu ffrwythau ymlaen Pinot Noir. Fodd bynnag, os yw'n well gennych ychydig mwy o gorff, gweini gwydraid neu botel Merlot o California neu Malbec o'r Ariannin. Deer

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Sticeri tymhorol gyda halen a phupur. Grillwch un ochr mewn sgilet drwm dros wres canolig-uchel nes ei frown - tua 3 munud. Troi stêc a choginio ochr arall tan i frown. Peidiwch â gorchuddio neu os ydych chi'n rhedeg y perygl o gyffwrdd â'r cig.
  2. Tynnwch stêc i blatiau, rhowch 2 lwy fwrdd o fenyn i sgilet a chwistrellwch darnau brown dros wres. Suddiau carthu ar stêcs.

Gweini gyda'ch hoff saws, dyma rai o'm sawsiau:

A.1. Saws Stêc
Saws Tiger
Saws y Ddraig
Sau Dale
Heinz 57 Saws
Saws Steak Jack Daniels

Golygwyd gan Barbara Rolek