Pwmpen Ffrengig Tost a Seidr Sidlyd

Mae'r tost dwmpen Ffrangeg hwn yn gwneud brecwast gwych. Mae'r tost ffrengig wedi'i sbeisio'n berffaith, gyda digon o bwmpen i'w wneud yn llaith ac yn blasus.

Gwnaethpwyd tost y Ffrangeg o'r pwmpen yn y llun gyda phara swirl seinam, ond byddai bara rhith, challah, neu fara brioche cyfoethog yn ddewisiadau ardderchog hefyd. Neu'i wneud â bara gwyn neu wenith plaen.

Mae'r surop seidr afal yn anhygoel yn unig ar y tost ffrengig hwn, ond os ydych chi'n fyr ar amser, defnyddiwch syrup maple neu syrp ffrwythau euraidd.

Gweinwch y tost tosti Ffrangeg hwn ar gyfer brecwast cwymp arbennig, brunch penwythnos, neu frecwast bore gwyliau ynghyd â selsig, ham, neu bacwn.

Mae'r surop yn crynhoi yn fwy wrth iddo oeri, felly ei drosglwyddo i'r oergell i oeri'n gyflym neu ei wneud y diwrnod cyn neu ychydig oriau ymlaen llaw.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Syrup Seidr Suddedig

 1. Mewn sosban canolig trwm dros wres canolig, toddi'r menyn.
 2. Pan fydd y menyn yn rhoi'r gorau i ewyn, ychwanegu'r seidr afal, siwgr brown, a ffyn sinamon.
 3. Dewch i ferwi, gan droi. Parhewch i goginio dros wres canolig, gan droi'n aml, hyd nes ei leihau o hanner i tua 1 cwpan neu ychydig yn fwy. Bydd hyn yn cymryd tua 15 munud.
 4. Bydd y surop yn drwchus wrth iddo oeri.

Tosten Ffrangeg Pwmpen

 1. Gwreswch dres neu ffwrn cynhesu i 200 ° F. Mae hyn i gadw tost ffrengig wedi'i goginio'n gynnes wrth goginio cypyrddau; os ydych chi'n gwasanaethu'r tostast Ffrangeg pwmpen wrth i chi ei goginio, sgipiwch y cam hwn.
 1. Mewn powlen gyfrwng, chwistrellwch y llaeth gyda'r pwmpen, wyau, 1/2 cwpan o siwgr brown, vanilla, 1 llwy de o sinamon, a nytmeg.
 2. Arllwyswch y gymysgedd pwmpen i bowlen bras, bas.
 3. Gwreswch grid neu sgilet anferth mawr dros wres canolig-isel. Côt y padell gyda ychydig lwy de menyn.
 4. Gosodwch sleidiau o 2 i 4 o fara (yn dibynnu ar faint eich grid) yn y gymysgedd pwmpen am ychydig eiliadau, gan droi at gôt y ddwy ochr.
 5. Pan fydd y menyn yn ewyn, trefnwch y bara wedi'i blymu ar y griddle.
 6. Coginiwch y bara wedi'i blymu nes ei fod yn frown ar y gwaelod. Trowch a brown yr ochr arall. Bydd hyn yn cymryd tua 2 i 3 munud ar bob ochr.
 7. Trosglwyddwch i daflen bacio wedi'i basio yn ysgafn neu bapur gyda phapur a chadw'n gynnes yn y ffwrn wrth goginio'r tost Ffrangeg sy'n weddill.
 8. Gweini gyda'r syrup seidr, surop maple, syrup cwn aur, neu eich hoff.

Cynghorion Arbenigol