Rysáit Bara Byw Lavas Dilys Twrcaidd

Os ydych chi wedi bwyta mewn tŷ cebab Twrcaidd go iawn neu ocakbaşı (sy'n golygu "bwyty fireside"), rydych chi'n siŵr eich bod wedi samplu'r bara puff clasurol hwn o Dwrci de-ddwyreiniol. Gallwch ddefnyddio'r rysáit hwn i bobi lavaş twrcaidd dilys (lah-VAHSH) yn y cartref. Nid yn unig yn flasus, mae'n hwyl ac mae'n gwneud darn sgwrsio gwych.

Mae Lavaş, a elwir weithiau'n "bara balwn," yn denau ac yn crispy ac yn pwmp yn uchel wrth iddo goginio. Fe'i gwasanaethir yn pipio poeth, gyda chanolfan wag yn llawn stêm, fel blasus cyn prydau cwnbab . Byddwch yn aml yn dod o hyd iddo gyda chaws geifr Tulum Twrcaidd, darnau o fenyn pentref anhyblyg, a throsglyn tomato a phupur sbeislyd o'r enw ezme (ez-MAY).

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, trowch y ferum sych a dŵr cynnes nes bydd y burum yn cael ei ddiddymu.
 2. Ychwanegwch y siwgr a'i droi eto nes ei fod wedi diddymu. Gosodwch y gymysgedd burum o'r neilltu mewn lle cynnes i'w adael i ddatblygu. Fe wyddoch ei fod yn barod pan welwch swigod ar yr wyneb.
 3. Ar ôl 15 munud, toddwch y menyn yna gadewch iddo oeri. Ewch i'r gymysgedd burum.
 4. Mewn powlen ar wahân, cymysgwch y blawd a'r halen at ei gilydd. Ychwanegu'r cynhwysion sych i'r gymysgedd burum.
 1. Rhowch y toes yn gyntaf yn y bowlen, yna ar wyneb ysgafn o hyd nes ei fod yn ffurfio pêl llyfn.
 2. Gosodwch y tu mewn i bowlen ddwfn gydag ychydig o olew olewydd, rhowch y toes y tu mewn, a gorchuddiwch â lapio plastig.
 3. Gadewch i'r toes godi mewn lle cynnes am tua 15 munud. Trowch y toes allan ar eich arwyneb ffoledig a chliniwch eto am 15 munud.
 4. Olewch y bowlen eto ac ychwanegu'r toes, y tro hwn yn ei gwneud hi'n codi am tua 2 awr. Dylai'r toes ddyblu mewn maint.
 5. Cynhesu'r popty i 480 F (250 C). Trowch allan y toes ar eich wyneb ffwrn a'i fflatio gyda'ch dwylo.
 6. Torrwch y toes yn ei hanner, yna torrwch bob hanner i 3 darn o faint hyd yn oed.
 7. Ffurfwch y darnau i mewn i beli a'u gorchuddio â gwregys plastig a gadewch iddyn nhw godi ar yr wyneb ffwrn am 15 munud.
 8. Gan ddefnyddio'ch dwylo neu bapur rholio, gwnewch ddisg allan o bob darn o toes.
 9. Parhewch i fflatio'r ddisg nes iddo ddod yn denau iawn. Defnyddiwch flawd ychwanegol i'w gadw rhag cadw at eich dwylo a'r wyneb.
 10. Chwistrellwch hadau sesame a nigella ar y toes a'i rolio i mewn gyda'r pin dreigl gydag un strôc olaf.
 11. Rhowch ddau o fagiau pobi mawr gydag ychydig o olew olewydd a gosod 3 darn o toes ar bob un.
 12. Gwisgwch am tua 8 munud nes bod y canolfannau'n codi'n uchel ac yn dechrau brown. Os oes gennych amser, pobiwch nhw un wrth un yng nghanol y ffwrn am y canlyniadau gorau posib.
 13. Gweini eich lafaş poeth gyda chaws gafr, menyn, salad ezme sbeislyd, a chigoedd wedi'u grilio.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 115
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 1,266 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)