Rysáit Cacen Bellini

Gall cacennau ymgorffori syniad, thema neu gyfuniad blas traddodiadol gyda llwyddiant mawr. Nid oes dim yn dweud bod dathliad nac ysgafnrwydd ysbryd yn debyg iawn i fwynhad a grëwyd i ddynwaredu'r Bellini, coctel champagne clasurol Eidalaidd. Mae melysysod a champagne yn cyfuno yn yr eicon, cacen ac yn llenwi i fwynhau'r blagur blas a'r synhwyrau.

Mae llwyddiant y gacen hon yn dibynnu ar ffresni'r chwistrellau a sychder crisp y siampên. Gallwch geisio fflachio persawsog wedi'u rhewi yn lle ffres gan gyflenwr enwog. Hefyd gwnewch yn siŵr bod yr jam rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y llenwad yn drwm gyda ffrwythau yn hytrach na siwgr. Mae'r dyluniad hwn yn defnyddio dwy haen cacen wedi'u gwahanu â fflutiau siampên wedi'u llenwi â champagne go iawn yn lle pileri.

Bydd angen:

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Peach Champagne Llenwi:

 1. Cyfuno'r jam pysgodyn a phigoglysau ffres ffres mewn sosban cyfrwng dros wres isel nes bod y gymysgedd yn mwydfer.
 2. Coginiwch am o leiaf ddeg munud nes ei fod yn lleihau ac yn dechrau trwchus.
 3. Mewn powlen fach, trowch y corn corn a dŵr at ei gilydd nes ei fod wedi'i gyfuno'n dda ac ychwanegwch gymysgedd i gymysgedd ffrwythau poeth.
 4. Cynyddwch y gwres i ganolig a berwi am un munud a thynnwch o'r gwres.
 5. Dewch i mewn i siampên a storfa wedi'i orchuddio yn yr oergell nes ei fod yn hollol oeri.

Pencampwr Champagne:

 1. Curwch â siwgr a menyn i gyd ar gyflymder canolig nes eu bod yn llyfn ac wedi'u cyfuno'n dda.
 2. Ychwanegu fanilla a champagne a churo am ddau funud ychwanegol.
 3. Gosodwch y naill ochr a'r llall yn ôl yr angen.

Cynulliad

 1. Pobi a chacennau cŵn yn llwyr. Lefelwch y ddau gacennau a'u rhannu'n hanner i greu dwy haen hyd yn oed bob cacen.
 2. Llenwch fag pibio gyda chryswr gyda fflodyn siampên a'i neilltuo.
 3. Lledaenyn bachyn bach ar y bwrdd cacen 14 modfedd a rhowch haen gyntaf o gacen deg modfedd arno gan ofalu am ganol y gacen.
 4. Brwsiwch yr haen yn hael gyda liw pysgod.
 5. Pibellwch o gwmpas cylchedd yr haen gyda chigynenen i ffurfio argae ar gyfer y llenwad.
 6. Lledaenwch y chwilogen yn llenwi y tu mewn i'r ffonenen a'r pen uchaf gydag ail haen deg modfedd, pwyswch i lawr yn gadarn i selio.
 7. Lledaenwch plât gwahanu plastig chwe modfedd gyda bachynenen bach a rhowch haen gyntaf o gacen chwe modfedd ar y plât.
 8. Brwsiwch yr haen yn hael gyda liw pysgod.
 9. Pibellwch o gwmpas cylchedd yr haen gyda chigynenen i ffurfio argae ar gyfer y llenwad.
 10. Lledaenwch y chwilogen yn llenwi y tu mewn i'r ffonenen a'r pen uchaf gydag ail haen chwech modfedd, pwyswch i lawr yn gadarn i selio.
 11. Peidiwch â choginio'r ddau gacen gyda fflodyn siampên, chillwch y ddau gacennau ac yna cymhwyso cot llyfn o ficynen i orffen y cacennau. Pibiwch ffin eithaf ar waelod y cacen deg modfedd.
 12. Defnyddiwch yr ail blât gwahanu plastig i wneud canolfan y cacen deg a modrwy deg y tu mewn i'r cylch a amlinellir. Defnyddiwch bedair dowel sydd wedi'u torri i faint ar gyfer sefydlogrwydd.
 1. Rhowch blât plastig ar ben y cacen deg modfedd, gan ganolbwyntio arno a'i wasgio'n gadarn.
 2. Rhowch y sbectol siapên llenwi ar y cacen deg modfedd ar ben y plât plastig a gwasgarwch y rhuban yn addurnol o amgylch canolfannau y sbectol i guddio'r plât.
 3. Rhowch y gacen chwe modfedd ar ben y sbectol.
 4. Addurnwch yr haenau gyda rhosynnau gludo a gwyrddwaith i orffen y dyluniad.