Rysáit Calamari Fried Fried Arddull Thai Hawdd

Mae'r fersiwn Thai hon o calamari wedi'u ffrio yn crisp ac o ddifrif - ac ni fyddwch chi'n credu pa mor syml yw ei wneud. Os ydych chi'n gefnogwr o calamari Groeg, byddwch chi'n caru'r rysáit hon. Yn gwneud blasus neu fwyd plaid wych, neu ei weini â salad Thai ac mae gennych chi fwyd cyflawn. Fel y bydd y rysáit yn dangos, ni ddylai calamari ffrio fod mor anodd ag y mae'n swnio - dim ond torri'r sgwid i mewn i fodrwyau, trowch i mewn i gymysgedd blawd a sbeis syml, a ffrio. Fe'i gweini gyda saws chili melys Thai a chodi ynddi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch blawd semolina mewn powlen bas neu ei ledaenu dros blât. Dechreuwch y halen a'r sbeisys. Rhowch o'r neilltu.
  2. Rhowch tiwbiau sgwid yn llorweddol o'ch blaen ar fwrdd torri . Gan ddefnyddio cyllell sydyn a thorri tuag atoch, gwnewch sleisys tua 1/2 modfedd o led. Bydd hyn yn creu modrwyau braf.
  3. Agorwch y modrwyau calamari a'u rholio un i un yn y gymysgedd blawd a halen nes eu bod wedi'u gorchuddio. Rhowch y modrwyau ffos ar blatyn glân wrth ymyl y stôf.
  1. Arllwyswch olew mewn padell ffrio bach neu ganolig (y mwyaf y badell, y mwyaf o olew fydd ei angen arnoch). Dylai'r olew fod o leiaf 1 modfedd o ddyfnder.
  2. Trowch y gwres yn uchel neu'n ganolig uchel, nes bydd yr olew yn dechrau swigen neu "symud" o waelod y sosban. I brofi a yw olew yn ddigon poeth: gan ddefnyddio pâr o dynniau, trowch un o'r cylchoedd calamari i'r olew. Os yw'n sizzles ac yn dechrau coginio, mae'r olew yn barod.
  3. Rhowch gymaint o gylchoedd i mewn i'r olew ag y bo'n gallu ei ffitio'n gyfforddus ar yr un pryd. Frych tua 1 munud, yna trowch y cylchoedd i goginio ar yr ochr arall.
  4. Trowch y gwres i lawr i gyfrwng i atal ysbwriel olew. Dylai'r calamari droi golau euraidd brown. Osgoi gor-goginio, neu bydd sgwid yn troi rwber.
  5. Pan fydd modrwyau yn cael eu gwneud yn ffrio, tynnwch o olew a llewch ar dywel glân neu dywel papur i ddraenio.
  6. Gweinwch yn syth tra bo'n dal yn boeth. Gweini gyda saws chili melys Thai.