Cacen Byrbryd Rhubarb Un-Haen

Mae'r cacen rhubarb hawdd hwn yn cael ei wneud mewn un haen â rhubbib ffres. Mae'r cacen yn cael ei bakio gyda brig o pecans sinamon-sugared neu cnau Ffrengig. Mwynhewch rwbel gwanwyn newydd gyda'r cacen byrbryd hon. Dyma'r maint perffaith ar gyfer y rhan fwyaf o deuluoedd, ac mae'n gwneud cacen goffi ardderchog.

Pan fyddwch chi'n dewis rhubarb, edrychwch ar liwiau llachar a choesau cadarn. Ceisiwch osgoi rhubbob gyda blemishes. Fel rheol caiff y rhubbob eu gwerthu heb y dail, ond os ydych chi'n tyfu eich hun neu'n digwydd i gael rhywbeth gyda'r dail arno, eu torri a'u gwaredu. Dim ond y coesau sy'n bwytadwy.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen gymysgedd fawr gyda chymysgydd trydan, hufen y menyn nes ei fod yn ysgafn. Ychwanegwch y siwgr brown yn araf, gan barhau i guro, nes bod y gymysgedd wedi'i gymysgu'n dda ac yn ffyrnig. Rhowch yr wy a'r fanila i'r gymysgedd hufenog nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
  2. Mewn powlen ar wahân, cwchwch y blawd, halen, a soda pobi at ei gilydd. Cyfuno'r sudd lemon a'r llaeth; ychwanegwch ef yn ail gyda'r gymysgedd blawd i'r cymysgedd hufen, gan ddechrau a gorffen gyda'r cynhwysion sych. Curwch ar ôl pob ychwanegiad, dim ond digon i'w gymysgu. Plygwch y rhiwbob wedi'i dorri'n ofalus i'r batter; llwythau i mewn i sosban pobi 13-wrth-9-by-2-modfedd, yn ymledu yn gyfartal.
  1. Mewn powlen fach, cymysgwch y cnau, siwgr gronnog, a sinam ynghyd a chwistrellwch yn gyfartal dros ben y cacen rhubarb. Pobwch mewn 350 o ffwrn wedi'i gynhesu am 45 i 50 munud, neu hyd nes y bydd toothpick wedi'i fewnosod yn y ganolfan yn dod allan yn lân. Gwyliwch y gacen yn y sosban o leiaf 25 munud, yna ei dorri'n sgwariau a'i weini.
  2. Gweinwch y cacen rhubarb gyda dollop o hufen chwipio wedi'i melysu neu ei chwipio.

Wedi'i rannu gan Janet

Sut i Rewi Rhubarb

Os oes gennych lawer o rwbob ychwanegol, gellir ei rewi a'i fwynhau unrhyw adeg o'r flwyddyn. Lledaenwch y rhubarb allan mewn un haen ar daflen pobi wedi'i lenwi â ffoil neu bapur darnau. Rhewi'r rhiwbob a'i drosglwyddo i fagiau rhewgell zip-close. Storiwch ef yn y rhewgell am hyd at 1 flwyddyn.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 197
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 26 mg
Sodiwm 165 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)