Rysáit Cyw iâr Braised

Ar gyfer y rysáit hwn, rydym yn braesio cyw iâr wedi'i dorri mewn stoc cyw iâr gyda gwin bach gwyn, ond gallech chi roi lleidr afal neu hyd yn oed bysgod seidr ar gyfer y gwin. A byddaf yn dweud wrthych yn gyfrinach: Fe allech chi mewn gwirionedd dorri'r cyw iâr mewn dŵr yn hytrach na stoc cyw iâr.

Beth? Rwy'n ddifrifol. Nid yn unig y bydd y cyw iâr yn dal i flashau'n anhygoel, ond byddwch yn dod i ben gyda stoc cyw iâr hardd y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer pethau eraill (fel braising cyw iâr arall).

Byddwch hefyd yn arbed ychydig o bychod, ac yn sgandalio llawer iawn o bobl sy'n mynnu na fyddwch byth yn coginio unrhyw beth mewn dw ^ r plaen. Ond rwy'n ymddiried, bydd y cyw iâr yn dendr ac yn sudd ac yn hynod o flasus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tymheredd y dŵr gyda halen Kosher , digon er mwyn i chi ei flasu.

Dyma dipyn arall: Weithiau gallwch gael cyw iâr wedi'i becynnu ymlaen llaw sydd eisoes wedi'i dorri i fyny, sy'n iawn, ond rydych chi am wneud yn siŵr bod y cyw iâr yn ôl yno. Weithiau nid yw'n. (Ni fyddwch chi'n bwyta'r cefn, ond bydd yn ychwanegu tunnell o flas i'r cawl.) Bydd y rhan fwyaf o gigyddion yn torri cyw iâr cyfan ar eich cyfer os ydych chi'n gofyn, ac felly byddwch chi'n cael popeth.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'ch popty i 300 ° F.
  2. Sychwch y cyw iâr yn dda gyda thywelion papur, yna ei dymor yn hael gyda halen Kosher a phupur du ffres.
  3. Coginiwch y cig moch mewn ffwrn trwm Iseldiroedd dros wres canolig uchel nes ei fod yn frown a'r braster wedi tynnu allan. Yna, ychwanegwch un fron (ochr y croen i lawr), un mên (ochr y croen i lawr), un drumstick ac un asgell. Rhowch y cyw iâr Brown am 4 i 5 munud, yna tynnwch i fflat a'i ailadrodd gyda'r pedair darnau arall. Yn olaf, brown y cefn, ochr y croen i lawr, a'i dynnu i'r platter pan mae'n frown.
  1. I'r pot, ychwanegwch y cennin, y winwns a'r garlleg, a'u saethu nes bod y nionyn yn dryloyw, tua 3 i 4 munud. Yna tywalltwch y gwin a chrafwch unrhyw ddarnau rhost o waelod y sosban. Dechreuwch y past tomato.
  2. Nawr dychwelwch yr holl ddarnau cyw iâr i'r pot, ac arllwyswch ddigon o stoc cyw iâr fel bod y cyw iâr wedi'i orchuddio o leiaf 90 y cant. Os oes angen mwy o hylif arnoch, ei orchuddio â dŵr. Addaswch hylif y hylif gyda halen Kosher os oes angen. Hefyd, ychwanegu'r rosemari a'r dail bae.
  3. Dewch â'r pot i ferwi ar y stovetop, yna ei gorchuddio â chaead tynn a'i drosglwyddo i'r ffwrn. Coginiwch am ryw awr, yna tynnwch y pot o'r ffwrn a gadewch i'r cyw iâr oeri yn y pot am 15 i 20 munud cyn ei weini.

Gallwch chi fod â diddordeb mewn: Cyw iâr wedi'i Rostio Garlleg

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1080
Cyfanswm Fat 58 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 23 g
Cholesterol 337 mg
Sodiwm 988 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 112 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)