Rysáit Dough Pizza Wolfgang Puck

Mae cogydd a gwneuthurwr Wolfgang Puck yn enwog am greu llawer o fwyd gwych, ond mae un eitem y mae'n arbennig o adnabyddus amdano yw ei flas blasus. Gwnaeth Puck bethau creadigol a diddorol gyda pizza, gan eu cadw'n apelio at gwsmeriaid prif ffrwd America. Hwn yw ei rysáit ar gyfer toes pizza.

Yn gwneud digon o ddysgl ar gyfer 4 Pizzas Bach

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mewn powlen fach, diddymwch y burum a'r mêl mewn 1/4 cwpan o'r dŵr cynnes. Mewn cymysgydd wedi'i osod gyda bachyn toes, cyfuno'r blawd a'r halen. Ychwanegu'r olew, y gymysgedd yeast, a'r cwpan 3/4 sy'n weddill o ddŵr a'i gymysgu ar gyflymder isel nes bod y toes yn dod yn lân i ffwrdd o ochrau'r bowlen a'r clystyrau o gwmpas y bachyn toes, tua 5 munud.

(Gellir gwneud y toes pizza hefyd mewn prosesydd bwyd . Diddymwch y burum fel uchod.

Cyfunwch y blawd a'r halen yn y bowlen o brosesydd bwyd sy'n ffitio â'r llafn dur. Pulse unwaith neu ddwywaith, ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill, a phroseswch nes bydd y toes yn dechrau ffurfio pêl.)

Trowch y toes allan i arwyneb gwaith glân a'i glinio â llaw 2 neu 3 munud yn hirach. Dylai'r toes fod yn llyfn ac yn gadarn. Gorchuddiwch y toes gyda thywel glân, llaith a'i adael mewn lle cynnes am tua 30 munud. (Pan fyddant yn barod, bydd y toes yn ymestyn wrth iddo gael ei dynnu'n ysgafn.)

Rhowch garreg pizza ar y rac canol y ffwrn a chynhesu'r popty i 500º F. Rhannwch y toes yn 4 peli, tua 6 un bob un. Gweithiwch bob bêl trwy dynnu i lawr yr ochrau ac yn taro o dan waelod y bêl. Ailadroddwch 4 neu 5 gwaith. Yna, ar wyneb llyfn, heb ei ryddio, rholiwch y bêl o dan palmwydd eich llaw nes bod top y toes yn llyfn ac yn gadarn, tua 1 munud. Gorchuddiwch y toes gyda thywel llaith a'i gadael i orffwys am 15 i 20 munud. Ar y pwynt hwn, gall y peli gael eu lapio mewn plastig ac wedi'u rheweiddio am hyd at 2 ddiwrnod.

I baratoi pob pizza, trowch y bêl o toes i mewn i flawd, ysgwyd y blawd dros ben, rhowch y toes ar wyneb glân, ysgafn, ac yn dechrau ymestyn y toes. Gwasgwch i lawr ar y ganolfan, gan ledaenu'r toes i gylch 8 modfedd, gyda'r ffin allanol ychydig yn fwy trwchus na'r cylch mewnol. Os ydych chi'n canfod bod hyn yn anodd ei wneud, defnyddiwch bol dreigl bach i roi'r toes ar waith. Brwsiwch gylch mewnol y toes gydag olew yn ysgafn a threfnwch y tocynnau o'ch dewis dros y cylch mewnol.Gan ddefnyddio croen pobi ysgafn neu haen pobi fflat di-dor, sleidiwch y pizza i'r carreg pobi a'i bobi nes bod y crwst pizza wedi ei frownio'n dda, 10 i 12 munud. Cofiwch fod y popty yn boeth iawn ac yn ofalus wrth i chi osod y pizza i mewn ac allan o'r ffwrn. Trosglwyddwch y pizza i wyneb cadarn a'i dorri'n sleisen gyda thorri pizza neu gyllell miniog iawn. Gweinwch ar unwaith.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 71
Cyfanswm Fat 3 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 468 mg
Carbohydradau 9 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)