Bacon Alfredo Pasta Casserole

Mae Bacon Alfredo Pasta Casserole yn rysáit hyfryd, syml, ac yn gwneud y gorau yn berffaith ar gyfer cinio teuluol neu ddifyr. Mae'n debyg i Spaghetti Carbonara neu Fettuccine Alfredo, ond fe'i gwneir mewn padell fawr i fwydo dorf. Ac mewn gwirionedd mae'n gyfoethocach na'r ddau ryseitiau, gan fod y saws wedi'i wneud gyda chaws hufen yn ogystal â saws gwyn.

Torrwch y rysáit wych hon yn sgwariau i wasanaethu â salad gwyrdd a gwydraid o win gwyn. Gweinwch y pryd hwn ar noson oer y gaeaf, neu ar gyfer parti cinio gwyliau. Mae hynny'n dda.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 375 ° F. Chwistrellwch ddysgl pobi gwydr 13 "x 9" gyda chwistrellu coginio heb ei storio a'i neilltuo.

Mewn sosban fawr, toddi'r menyn dros wres canolig. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg a saethwch nes bod yn dendr, tua 4 i 5 munud.

Ewch i mewn i'r saws Alfredo, caws hufen, ac hufen trwm a dod â mwydryn dros wres canolig isel. Ychwanegwch y caws Cheddar neu Havarti a'i droi nes bod y cymysgedd wedi'i doddi ac yn llyfn.

Tynnwch y sosban o'r gwres.

Dewch â phot mawr o ddŵr wedi'i halltu i ferwi. Ychwanegwch y sbageti a choginiwch tan al dente yn ôl cyfarwyddiadau pecyn.

Yn y cyfamser, cyfunwch yr wyau a'r hufen ysgafn mewn powlen fawr a chymysgwch yn dda gan ddefnyddio chwistrell gwifren nes ei fod wedi'i gymysgu.

Rhowch y pys wedi'u rhewi mewn colander yn y sinc.

Pan gaiff y sbageti ei goginio, ei ddraenio i'r colander dros y pys. Troi'r pasta a'r pys yn syth i'r cymysgedd wy yn y bowlen nes ei orchuddio.

Trowch y pasta wedi'i gorchuddio a'r pys i'r gymysgedd saws yn y sosban ynghyd â 1/2 cwpan y caws Parmesan a'r bacwn.

Arllwyswch y gymysgedd hwn yn y dysgl baserol a baratowyd a'r brig gyda'r caws Parmesan sy'n weddill.

Bacenwch y caserol am 30 i 40 munud neu hyd nes bod y gymysgedd wedi'i osod ac mae'r brig yn dechrau brown. Torrwch i mewn i sgwariau i'w gwasanaethu.

I wneud y blaen, paratoi'r cymysgedd a'i arllwys i'r caserol; top gyda'r caws Parmesan. Gorchuddiwch ac oeri am 24 i 48 awr. Gwisgwch ar 375 ° F am 50 i 60 munud neu hyd nes ei osod a'i ysgafnio'n frown.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 569
Cyfanswm Fat 30 g
Braster Dirlawn 17 g
Braster annirlawn 8 g
Cholesterol 126 mg
Sodiwm 593 mg
Carbohydradau 53 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 22 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)