Rysáit Gimlet Powdwr Gun

Gall te wneud elfen wych mewn rysáit coctel. Mae'r coctel Gunpowder Gimlet hwn yn cymryd anrhydeddau pennaf, gan greu argraff ar ei gymysgedd hudol o ymlediadau.

Efallai mai dim ond pedwar cynhwysyn yn y rysáit hwn, ond maen nhw'n drysor o flasau unigryw. Mae'n dechrau trwy baratoi dau gynhwysyn, gan gynnwys tyllau dwy awr o de gwyrdd yn Ford's Gin a syrup melys pistachio arbennig, sydd hefyd yn cymryd tua 2 awr (pa mor gyfleus yw hynny!). Dyma'r surop cnau hwn sy'n gosod y diod ar wahân ac yn rhoi gêm braf, modern i'r Gimlet .

Er bod gennych y surop pistachio, defnyddiwch ef i melysu eich te gwyrdd. Mae'n ganmoliaeth naturiol wrth i'r rysáit hon brofi a dylai fod yn ddefnyddiol mewn nifer o ddiodydd eraill hefyd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgod coctel gyda chiwbiau iâ.
 2. Ysgwyd yn dda.
 3. Ymdrochi i mewn i wydr hen ffasiwn oer gyda rhew wedi'i falu yn ffres.

Sut i Ddileu Gin

 1. Ychwanegwch 1/4 cwpan o ddail te gwyrdd i botel 1 litr o Ford's Gin.
 2. Caniatáu i chi serth am 2 awr.
 3. Rhoi'r gorau i dail y te ac arllwys i mewn i botel gyda chwymp selio tynn.

Sut i Wneud Swmp Mêl Pistachio wedi'i Saltio

 1. Ychwanegu pistachios halenog a rhannau cyfartal mel a dŵr i sosban.
 1. Dewch â berwi, gan droi'n gyson, yna trowch gwres i ffwrdd.
 2. Gadewch oer ac eistedd mewn padell (gorchuddio) am 1-2 awr.
 3. Torrwch y pistachios a'r botel mewn jar gyda chwymp selio tynn.
 4. Storwch mewn oergell.

Rysáit cwrteisi Ben Carpenter, Pen Bartender yn Bwyty Green Street yn Pasadena, California.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 50
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 16 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)