Rysáit Gwenith Mefus Cartref

Cynlluniwch ymlaen llaw am y rysáit hawdd hon ar gyfer eich gwin mefus cartref - mae'n rhaid iddo fod o leiaf blwyddyn o leiaf! Bydd eich buddsoddiad yn fach iawn ar ôl y mashing, haenu a photelu cychwynnol.

Nid yw'r rysáit hon yn defnyddio unrhyw burum ychwanegol. Mae'n dibynnu ar eplesu naturiol o'r feriad gwyllt sydd eisoes yn bresennol ar y ffrwythau. Os nad ydych am ymddiried yn natur, mae yna opsiwn i ychwanegu burum gwin.

Gallwch ddefnyddio unrhyw fefus ar gyfer y rysáit hwn, ond deillia'r blas gorau o fefus gardd neu fefus gwyllt. Chwiliwch am fefus o'r farchnad ffermwyr yn ystod y tymor (yn gynnar yn yr haf yn y mwyafrif o ranbarthau) os na fyddwch chi'n tyfu eich hun.

Bydd angen lle arnoch hefyd i'r croc a'r poteli gael eu gadael i wneud eu gwaith. Mae'n well eu cadw mewn lle tywyll, oer, felly efallai y bydd angen i chi ddynodi closet ar gyfer eich eplesu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Golchwch a chafnwch y mefus, gan ddileu unrhyw goes neu ddarnau o ddeilen.
 2. Mewn croc mawr o bridd, mashiwch y mefus.
 3. Gorchuddiwch yr aeron cuddiog gyda dŵr berw, ychwanegu sudd lemwn, a throso'n gyflym am tua dau funud. Os ydych chi eisiau ychwanegu blawd gwin, ychwanegwch 2 llwy de pan fydd y mash wedi oeri i 85 F.
 4. Gorchuddiwch â lliain dillad glân.
 5. Gadewch i'r crock orffwys mewn lle tywyll, oer. Rhowch gyffro iddi bob dydd am wythnos.
 1. Ar ôl wythnos, rhowch y cymysgedd trwy haen dwbl o gawsecloth i mewn i bowlen fawr, glân, gan ddileu mwydion mefus.
 2. Glanhewch y croc.
 3. Cyfunwch yr hylif mefus gyda'r siwgr, a'i droi i ddiddymu'r siwgr.
 4. Arllwyswch yr hylif i'r croc glân a gadewch iddo sefyll wythnos arall, gan ei droi'n ddyddiol.
 5. Ar ôl yr ail wythnos, arllwyswch yr hylif mefus i mewn i boteli gwin gwydr 1-galwyn a chorcwch hwy yn ddwfn. Os oes gennych gloeon eplesu, gallwch ddefnyddio'r rheini yn lle corc rhydd.
 6. Gadewch i'r poteli orffwys mewn lle oer, tywyll am dri mis.
 7. Pan fydd y gwin yn glir ac nid yn eplesu mwyach (bwblio), ei arllwys i mewn i boteli unigol, corswch nhw, a gadael iddynt oedran o leiaf blwyddyn cyn yfed y gwin mefus hwn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn labelu'r poteli gyda'r dyddiad fel eich bod chi'n gwybod pryd mae'n amser i fwynhau'r gwin.

Mae'r cynnyrch oddeutu 2 1/2 galwyn neu 40 o gyfarpar. Gallwch dorri'r rysáit hwn yn hanner os ydych am ddechrau llai.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 246
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 2 mg
Carbohydradau 63 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)