Rysáit Marinade Cola Whisky

Beth os cawsom y cyfuniad cyfarwydd o Jack a Coke a'i drawsnewid i mewn i farinâd? Mae pethau rhyfeddol yn digwydd a gallai'r rysáit gyflym a hawdd hwn fod yn eich hoff newydd pan ddaw i barbeciw gwych.

Mae'r whiski a cola marinade hyn yn syml iawn i'w gymysgu a dylent gymryd ychydig funudau i'w paratoi. Mae hefyd yn bosibl bod gennych chi bopeth yn eich cegin a'ch bar eisoes, felly nid oes unrhyw drafferth wrth ddod o hyd i gynhwysion arbenigol.

Ar ôl cymysgu, gellir defnyddio'r marinâd hwn ar eich hoff gig grilio. Mae'n gweithio rhyfeddodau ar gywion porc ac asennau cefn babi er ei bod yn eithaf cyffredinol a dylai fod yn ychwanegiad gwych i bron unrhyw beth yr hoffech chi barbeciw.

Am y canlyniadau gorau, caniatau i'r marinade hon fynd i'r cig dros nos neu am o leiaf 8-12 awr. Gallwch fynd i ffwrdd â'i wneud yn gyntaf yn y bore a chael marinâd perffaith yn barod ar gyfer y gril nos.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Gwisg Fawr Cola Marinade

Nid oes llawer o ddirgelwch i'r wisgi a cola marinade hwn: can Coke a chwpan o wisgi wedi'i gymysgu â chynhwysion cegin cyffredin. Dyma'r wisgi y byddwch chi'n ei ddewis a fydd yn diffinio, yn fwy nag unrhyw beth arall, y blas olaf.

Mae'r rysáit yn argymell "wisgi Americanaidd" ac mae hwnnw'n gategori eang iawn. Gallai gynnwys bourbon, myriad o chwisgod cymysg, whisgi Tennessee, neu unrhyw arddull arall o wisgi a gynhyrchir yn yr Unol Daleithiau. Gan ddefnyddio'r argymhelliad hwnnw, mae'r proffil blas ar draws y map.

Mae argymhelliad mwy penodol Jack Daniel's yn un ardderchog gan fod hwn yn wisgi llawn blas sydd eisoes yn meddu ar rywfaint o'r blas siarcol hwnnw y byddwch chi'n mynd allan o gril golosg.

Fe'i profwyd hefyd sawl gwaith drosodd fel whiski perffaith ar gyfer grilio. Meddyliwch am yr holl sawsiau barbeciw (gan gynnwys rhai a gynhyrchir gan y brand) a marinades sydd eisoes yn ei ddefnyddio a byddwch yn sylweddoli'n gyflym ei fod yn ddewis rhesymegol.

Y tu hwnt i Jack Daniel's, byddai bourbon gwych yn ddewis braf. Rydyn ni eisiau rhywbeth gyda blas trwm a fydd yn torri drwy'r Coke fel gwisgi cryf, byddai pethau megis Knob Creek neu Wild Turkey yn opsiynau braf. I gael blas wisgi mwy cymhleth, mae Maker's Mark a Woodford Reserve yn ddau sydd hefyd yn hyfyw iawn ar gyfer bwyd, a gwyddys eu bod yn creu rhai marinades anhygoel.

Y cyngor gorau fyddai defnyddio yr hyn yr ydych yn ei hoffi ac yn cael ei ddefnyddio. Hefyd, mae'r rysáit hon mor hawdd nad yw'n anodd arbrofi â hi. Y sefyllfa waethaf yw bod rhaid ichi geisio eto a mwynhau barbeciw arall

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn powlen gymysgu.
  2. Gan ddefnyddio chwisg, trowch yn gyflym i sicrhau bod popeth yn gwbl gymysg gyda'i gilydd.
  3. Arllwyswch y cig o'ch dewis i farinate dros gig.
  4. Gorchuddiwch ac oergell am 8-12 awr, gan droi unwaith yn ystod y broses marinating i sicrhau bod pob ochr yn tyfu y saws.

Golygwyd gan Colleen Graham

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 92
Cyfanswm Fat 4 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 2,181 mg
Carbohydradau 13 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)