Y Rysáit Coctel Dwyreiniol

Mae'r Coctel Oriental yn hen gocktail clasurol a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn The Savoy Cocktail Book. Os nad yw'n cynnwys unrhyw gynhwysion sy'n deillio o'r Dwyrain Pell (neu'r Dwyrain fel y'i gelwir yn gyffredin yn y dydd), mae'n debyg ei fod yn eithaf egsotig ar y pryd.

Mae'r stori yn dweud bod Creadur y Dwyreiniol yn cael ei greu gan beiriannydd Americanaidd a osodwyd yn y Philipinau ym 1924. Bu farw'r dyn hwn bron o dwymyn a rhoddodd y rysáit hon i'r meddyg a achubodd ei fywyd fel arwydd o'i werthfawrogiad.

Mae'r coctel hwn yn hawdd i'w baratoi, yn gyflym ac yn syndod o flasus. Yn cynnwys ysgubor torri'r whisgi rhyg gyda Cointreau, melys y môr a sudd calch, mae'r Oriental yn tipple syndod soffistigedig.

Rhowch gynnig ar yr un peth y tro nesaf y byddwch yn yr hwyl am rywbeth ychydig yn wahanol.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Ychwanegwch yr holl gynhwysion mewn cymysgedd gwydr neu cocktail shaker .
  2. Ychwanegwch rew ac ysgwyd yn egnïol.
  3. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.
  4. Garnish gyda cherry.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Creu Coctel Oriental Fawr

Mae'r Cocktail Dwyreiniol yn dwyn ynghyd ddwy arddull wych o'r olygfa coctel clasurol: y Manhattan a'r Swn Wisgi. Mae cymysgu melys, sur, a sbeis yn rhywbeth i'w weledu a'i ddisgwyl ac ni ellir dod o hyd i'r pwynt hwn o berffeithrwydd yn unig mewn llond llaw o gocsiliau.

Dylai'r dewis o wisgi rhyg gael ei feddwl yn dda. Mae argymhelliad Rittenhouse Rye yn enghraifft berffaith o'r safon o wisgi sy'n disgleirio yn y ddiod hon. Mae'n gadarn, mae tunnell o flas wedi'i marcio gan y sbeisys rhygyn arwyddion hynny, ac ar botel llai na $ 20, yn syndod o rhad.

Mae'r fferyll melys a Chointreau yn gwneud eu rhannau unigol i ddod â'r agweddau melysach sy'n gwneud y Coctel Oriental mor wych. Mae'n bwysig bod y ddau yn cyrraedd y safonau ansawdd sy'n briodol i ddiod ffres glân.

Os oeddech yn chwilio am ddirprwy oren , byddai'n well mynd gydag un o werth ac ansawdd cyfartal (dim sec triple rhad yma, os gwelwch yn dda). Chwiliwch am Combier, neu rhowch gynnig ar Solerno Blood Orange neu Patron Citronge.

Mae sudd calch ffres yn allweddol i ddod o hyd i'r balans hwnnw o melys a sur yn y Coctel Oriental. Roedd y rysáit wreiddiol o Harry Craddock, rhifyn 1930 o The Savoy Cocktail Book, yn galw am 'sudd o hanner calch.' Gall hynny fod yn gamarweiniol gan fod pob calch yn mynd i gynhyrchu sudd gwahanol. Gan fod y coctel aneglur hwn wedi adennill ei le yn ein modern Yn y maes yfed, mae bartenders wedi dod i gytuno mai 1/2 ons o sudd calch yw'r ffit perffaith.

Pa mor gryf yw'r coctel dwyreiniol?

Mae Rittenhouse Rye yn wisgi 100 o brawf a gall Cointreau fod yn gwirodydd , ond mae'n dal i bacio pêl ar brawf heffy 80. Pe baem yn defnyddio cerbyd 30 prawf ar gyfer y Coctel Dwyreiniol, yna ni fyddai'r diod gorffenedig yn gwanhau ac y byddai ganddi gynnwys alcohol o tua 29% o ABV (58 prawf) .

Cyhoeddwyd yn wreiddiol: 19 Mawrth, 2011
Golygwyd gan Colleen Graham: 23 Hydref, 2015

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 271
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 12 mg
Sodiwm 161 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)