Rysáit Relish Cranberry-Orange

Rysáit melys llusiog hawdd gan ddefnyddio llugaeron ffres neu wedi'u rhewi ac oren newydd. Mae'r cyffrous hwn yn gyfeiliant blasus i adar gwyliau neu gallwch ei weini gyda phorc porc neu gae gwyllt.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Torri cranerries yn fân mewn prosesydd bwyd neu ei roi trwy grinder cig.
  2. Peelwch oren, heb gormod o'r pith gwyn, gan gadw gogwydd arnoch; tynnwch hadau a philen gwyn. Rhowch gogwydd oren ac oren trwy grinder neu dorri mewn prosesydd bwyd.
  3. Cymysgwch yr holl gynhwysion ynghyd a storio mewn cynhwysydd wedi'i orchuddio yn yr oergell. Golchwch sawl awr cyn ei weini.

Chwilio am rywbeth cynnes ac yn nes at saws?

Rhowch gynnig ar y gogwydden oren maenog hwn yn araf .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 77
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 1 mg
Carbohydradau 20 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)