Rysáit Shortbread Clasurol

Mae'r brithen fer menyn sylfaenol hwn yn gogi 3-gynhwysyn syml, ac mae'n boblogaidd bob amser. Rhowch y daflen fer i mewn i'r padell (au) neu ei rolio a'i dorri'r toes mewn sgwariau neu gylchoedd. Gellir gwneud y cwci crochen cyfoethog mewn unrhyw siâp. Rhowch y cwcis i mewn i siocled gwydr neu siocled gwyn neu eu rhew ar gyfer trin gwyliau'r ŵyl.

Fel arfer, pobi byr yn cael ei pobi ar dymheredd isel am gyfnod hwy na mwyafrif y cwcis.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 300 F / 150 C / Nwy 2.
  2. Mewn powlen gymysgu gyda chymysgydd trydan, cyfunwch y menyn a siwgr. Cynheswch y menyn a'r siwgr nes eu bod yn ysgafn ac yn ysgafn.
  3. Cymerwch flawd yn raddol i'r gymysgedd hufenog nes ei fod yn gyfuniad da.
  4. Lledaenwch neu patiwch y toes yng ngwaelod padell pobi 13-wrth-9-by-2-modfedd (neu ddefnyddio badell sgwâr 9 modfedd ar gyfer taflen fer trwchus). Neu, rhowch y toes allan ar wyneb ysgafn â ffliw a thorri allan gyda thorwyr cwci neu sgwâr sgwâr. Trowch y toes i gyd gyda fforc.
  1. Pobwch yn 300 F am 30 i 40 munud, hyd nes ei fod yn frown yn ysgafn. Tynnwch y ffwrn ac yna arllwyswch dros ben gyda fforc. Torri i mewn i fariau. Oeri yn llwyr cyn cael gwared ar y sosban.

Cynghorau ac Amrywiadau

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 84
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 14 mg
Sodiwm 101 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)