Sut i Ddewis Peach Ffrwd Perffaith

Sut i Ddweud Os yw Peach yn Ripeg

Mae melysogod ymhlith y ffrwythau prin sy'n gallu adfer yn wirioneddol, nid yn unig yn meddalu ac yn pydru, ar ôl iddyn nhw gael eu dewis. Mae hyn yn newyddion ardderchog ar gyfer y bysglod-angerddol. Gallwch brynu persawr mewn amrywiaeth o afiechydon gan wybod y gallwch orffen eu hadfer gartref. Gweler Sut i Ripen Peaches i gael rhagor o fanylion. Dyma sut i farnu persawr berffaith:

Edrychwch

Dylai peigysau ysgafn, melynog, fod â chiwyn euraidd y tu ôl i'w gwallt coch.

(Nid yw'r blush yn arwydd o aeddfedrwydd. Dim ond lle mae'r haul yn disgleirio ar y pysgodyn.) Mae'r coloration hwn yn haws i'w weld yn y gorsaf gan fod ychydig o haul yn taro'r mochyn yno ac nid yw bysgod yn tueddu i ddatblygu unrhyw yn gwthio lle maent yn ymuno â'r goeden. Mae lliw melyn ysgafnach yn golygu persawr llai-aeddfed. Ceisiwch osgoi chwistrellau sydd â golwg gwyrdd i'w lliw. Hefyd, edrychwch ar yr afonydd ar gyfer cleisiau, crafiadau, neu feysydd gwastad - nid ydych am unrhyw un o'r rheini. Hefyd, sgipiwch dros unrhyw fraenogau â chroen wrinkly, mae'n debyg y cânt eu cadw'n oeri ar ôl y cynhaeaf am gyfnod rhy hir a sychu.

Arogli

Dylai'r rhan fwyaf o briddyllod arogli'r ffordd yr ydych am iddynt flasu. Nid yw unrhyw arogl fel arfer yn golygu dim blas, ac nad yw eich chwilogen eto'n aeddfed. Gwybod y gall rhai mathau gael blas gwych heb yr arogli chwistrellu chwistrellus hwnnw. Os ydych chi'n siopa mewn marchnad ffermwyr, gofynnwch i'r ffermwr am arweiniad ynghylch yr amrywiaeth rydych chi'n ei ystyried.

Teimlo

Fel unrhyw ffrwythau, dylai bysgodynnau deimlo'n drwm am eu maint.

Yn fwy penodol, fodd bynnag, gall rhoi cnawd pysgodyn ddweud llawer wrthych am ba mor aeddfed ydyw. Daliwch y pysgodyn ym mhlwch eich llaw, lapio'ch bysedd yn ysgafn o gwmpas y pysgodyn, a gwasgwch yn ofalus i fesur pa mor galed neu feddal yw'r pysgodyn yw:

Os ydych chi'n dod â rhywfaint o fysglod bwyd yn y pen draw, mae'n debyg eich bod wedi dod o hyd i sbesimen a ddewiswyd pan oedd y naill ffordd neu'r llall yn rhy wyrdd neu'n rhy aeddfed ac yna'n cael ei oeri, a'i dynnu i dymheredd yr ystafell. Osgowch y person a werthodd y pysgodyn hwnnw i chi yn y dyfodol.