Breasts Cyw Iâr wedi'i Byw

Mae'r rhain yn hawdd eu paratoi a'u pobi, ac maent yn flasus gyda reis neu nwdls neu'n cael eu gweini â thatws wedi'u rhostio neu eu pobi. Mae'r dysgl cyw iâr yn gwneud pryd o ddydd i ddydd i deulu, neu'n paratoi'r pryd hwn am benwythnos prysur.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Ffwrn gwres i 400 F.
  2. Cyfunwch y mêl, siwgr brown, finegr, a saws soi mewn sosban fach. Dewch i fudfer. Tynnwch o'r gwres a'i neilltuo.
  3. Cyfunwch y blawd, halen, teim, paprika a phupur mewn bag storio bwyd; ychwanegu darnau cyw iâr a'i ysgwyd i gôt.
  4. Rhowch fenyn ac olew wedi'i doddi mewn dysgl pobi. Rhowch y cyw iâr yn y dysgl pobi, gan droi gyda chewnau nes ei orchuddio â'r cymysgedd menyn ac olew. Trefnwch y bronnau cyw iâr, ochr y croen i fyny; pobi am 20 munud.
  1. Arllwyswch y cymysgedd mêl dros y cyw iâr a pharhau'n pobi am 20 i 30 munud, yn amrywio ychydig o weithiau. Dylai'r cyw iâr gofrestru o leiaf 165 F yn y rhan trwchus, heb gyffwrdd ag esgyrn.
  2. Defnyddiwch y fronau cyw iâr blasus hyn gyda reis wedi'i goginio'n boeth neu datws wedi'u pobi neu eu pobi am bryd bwyd. Yn gwasanaethu 4.

Ryseitiau tebyg
Drumsticks Cyw Iâr wedi'i Byw
Mae'r coesau cyw iâr blasus hyn yn cael eu pobi a'u gorchuddio â mêl, siwgr brown, a chymysgedd lemwn. Nid yn unig yw hwn yn bryd cyflym a hawdd i'w hatgyweirio a'i bobi, mae hefyd yn hawdd ar y gyllideb. Gweinwch y rhain â drymiau cyw iâr gyda reis, tatws wedi'u rhostio , neu nwdls am fwyd teuluol gwych unrhyw noson yr wythnos.

Breasts Cyw iâr Mwstard Mêl
Mae cymysgedd syml o fwstard mêl a bricyll yn cadw'r blasau hyn o'r haenau brest cyw iâr anhygoel blasus. Gweinwch y fronynnau cyw iâr blasus hyn gyda reis a salad gwyrdd wedi'i daflu neu lysiau wedi'u stemio.

Cyw iâr wedi'i Byw Dijon Mêl
Rhennir y bridiau cyw iâr asgwrn wedi'i rannu â chymysgedd blasus o fêl, mwstard sbeislyd, a powdr cyri, ar gyfer pryd o ddydd i ddydd. Mae'r cyw iâr hon yn hollol flasus gyda chal neu gog wedi'i goginio a'i datws wedi'u pobi . Gweinwch salad gwyrdd syml neu tomatos wedi'u sleisio ar yr ochr.

Cyw iâr Tam-Mwstard Tami
Diolch i Tami am rannu'r cyw iâr mêl hawdd a mwstard hwn ar gyfer y popty araf. Gwneir y cyw iâr gyda chyfuniad syml o mwstard a mêl Dijon, wedi'i goginio'n araf am 3 i 6 awr.

Cyw iâr Citrus Mêl
Grillwch neu frigwch yr hafau cistych citrus melys blasus hwn. Mae saws Tabasco Chipotle yn rhoi'r blas mwgog hynod yma gan y bronnau cyw iâr, ond mae croeso i chi ddefnyddio Tabasco rheolaidd.

Mae'r rhain yn wych gyda thatws neu salad tatws a'ch hoff lysiau ochr.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1119
Cyfanswm Fat 61 g
Braster Dirlawn 18 g
Braster annirlawn 26 g
Cholesterol 300 mg
Sodiwm 782 mg
Carbohydradau 45 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 92 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)