Beth Yw Cŵn Poeth Wedi Eu Gwneud?

Mae cynnwys Frankfurter wedi'i reoleiddio yn ôl y gyfraith yn yr Unol Daleithiau. Mae cŵn poeth traddodiadol yn cael eu gwneud o borc, cig eidion, neu fagl. Maent ar gael gyda neu heb skins a gallant gynnwys hyd at 30% o fraster a 10% o ddŵr ychwanegol. Ar gyfer llysieuwyr, mae yna gŵn poeth tofu .

Mae maint cŵn poeth yn amrywio o tua 2 modfedd (wieners coctel) hyd at y cŵn poeth traed-enwog sy'n boblogaidd mewn digwyddiadau chwaraeon. Y maint cŵn poeth mwyaf poblogaidd yw'r hyd safon 6 modfedd a werthir fel arfer mewn pecynnau o ddeg.

Telerau Cŵn Poeth wedi'u Rheoleiddio gan y Gyfraith

Geirfa Arddull Cŵn Poeth

Cŵn Poeth o amgylch y Byd

Mae poblogrwydd ci poeth America wedi lledaenu ledled y byd.

Yn Rwsia, lle maent yn cael eu hadnabod fel sosiska , mae gwerthiannau wedi cael eu hailgylchu o $ 122,000 mewn gwerthiannau ym 1992 i dros $ 70 miliwn ym 1996. Mae'n well gan rwsiaid eu cŵn yn fwy disglair, felly mae'r rhai sy'n cael eu hallforio i Rwsia yn cynnwys llawer mwy o garlleg .

Mae'r farchnad hefyd yn ehangu yn Tsieina, lle mae Rouchang yn gŵn poeth llawn oer wedi'i lapio mewn plastig coch sy'n cael ei fwyta fel popsicle, gan ysgubo'r plastig coch yn araf gan ei fod yn cael ei fwyta neu ei gynhesu ar ffon heb unrhyw addurniad. Ni all unrhyw wlad arall hyd yn hyn gadw i fyny gydag Americanwyr sy'n bwyta dros 20 biliwn o gŵn poeth y flwyddyn.