Sut i Wneud Fflam Dr Pepper

Mae'r tân yn ddeniadol a gall diod fflamio ychwanegu at y blaid. Mae'r Dr Pepper fflamlyd yn un o'r lluniau fflamio mwyaf poblogaidd y gallwch eu gwneud ac nid oes soda ynghlwm â ​​nhw. Yn lle hynny, pan fydd y diod yn cael ei oleuo ar dân, mae hud yn digwydd ac mae'r cyfuniad o rum, amaretto, a chwrw yn dynwared blas Dr Pepper.

Mae'r effaith mewn gwirionedd yn anhygoel, ond mae'n rhaid bod yn ofalus wrth chwarae gyda thân. Ni all rhoi'r gorau i ddiod fflamio neu ddamweiniol i ddal eich gwallt neu'ch dillad ar dân ddod i'r parti yn gyflymach nag yr hoffech ei gael, gall hefyd arwain at anaf difrifol neu ddifrod. Er y gallwch chi wneud y Dr Pepper fflamio gartref, weithiau mae'n well trefnu'r un yma yn y bar a gadael i'r gweithwyr proffesiynol ei drin .

Mae'r ergyd yn cael ei gyflwyno naill ai fel saeth wedi'i ollwng (aka bom) neu gallwch ei adeiladu y tu mewn i wydr cwrw a byddwn yn dweud wrthych sut i wneud y ddau. Eto, byddwn hefyd yn eich rhybuddio eich bod yn saethiad cryf. Y tu hwnt i'r pryderon ynghylch diogelwch tân, bydd mwy na chwpl o'r rhain mewn noson yn arwain at waharddiad cas . Cael hwyl, ond ceisiwch beidio â chael eich cario i ffwrdd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Fflamio Dr Pepper fel Shot Bomb

Yr ergyd bom yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o wasanaethu'r saethwr hwn. Nid yw rhai pobl yn cwympo'r fflam cyn ei ollwng, ond nid dyma'r syniad gorau. Mae cyfle bob amser y bydd y gwydr mwy yn torri ac yn lledaenu alcohol llosgi dros eich bwrdd neu'ch bar. Yn y naill ffordd neu'r llall, yn syrthio yn ofalus y gwydr er mwyn lleihau'r effaith ar y sbectol ac osgoi llosgi eich hun.

 1. Llenwi gwydr ergyd 3/4 llawn gydag amaretto.
 2. Arnoch yn araf y siam gormod o ben i lenwi'r gwydr.
 3. Llenwi gwydr peint hanner ffordd gyda chwrw.
 4. Anwybyddwch gynnwys y gwydr ergyd.
 5. Rhowch y fflam allan, gollwng y gwydr ergyd i'r cwrw, ac yfed mewn un gulp.

Flaming Dr. Pepper Adeiladwyd mewn Gwydr Pint

Yr opsiwn arall yw adeiladu eich Dr. Pepper fflamio mewn gwydr peint. Byddwch chi angen y gwydr ergyd o hyd, ond nid yw'r dull hwn yn ei gwneud yn ofynnol i chi ei ollwng. Mae'n fwy anoddach i arllwys a byddwch am gymryd eich amser.

Un trick i'w dynnu i ffwrdd yw defnyddio gwydraid peint byrrach sydd ychydig yn fwy talyn na'ch gwydr saethu. Nid yw peintiau uchel yn gadael llawer o le i chi symud.

 1. Arllwyswch yr amaretto i mewn i wydr ergyd nes ei bod hi'n 3/4 yn llawn ac yn arnofio y swn ar ei ben.
 2. Rhowch y gwydr hwn y tu mewn i wydr mwy.
 3. Arllwyswch gwrw yn ofalus o gwmpas yr ymylon nes ei fod bron yn cyrraedd ymyl yr ergyd.
 4. Golawch y siam ar dân (defnyddiwch ysgafnach hir os oes angen) a gadewch iddo losgi am oddeutu 30 eiliad.
 5. Diddymwch y fflam a slam y ddiod. (Cymerwch ofal nad yw'r gwydr ergyd yn torri dant.)

Diogelwch yn Gyntaf

Gyda unrhyw ddiod fflamio , mae rhai rhagofalon y dylech eu cymryd. Nid yw'n anghyffredin i rywun gynyddu dros y fflam a dal eu llewys gwallt na'u crys ar dân. Hefyd, nid ydych chi am i unrhyw ddyfroedd fflamio gollwng eich bar.

 1. Diddymwch y fflam cyn yfed y ddiod. Dim ond y peth smart i'w wneud oherwydd gall yr alcohol sy'n llosgi redeg eich sinsyn a dechrau eich dillad ar dân. Yn y lleiaf, byddwch chi'n canu rhai gwallt trwyn.
 1. Peidiwch â gwneud y ddiod hon pan fyddwch chi eisoes yn feddw ​​neu'n ei wasanaethu i rywun sydd. Chwaraewch hi'n smart ac os ydych chi'n gwneud hyn gartref, mwynhewch hi ar ddechrau'r nos pan fyddwch chi'n dal gyda hi.
 2. Clymu gwallt hir yn ôl a chael rheolaeth ar ddillad rhydd cyn chwarae gyda thân. Peidiwch â chyrraedd yr ergyd fflamio a chadw pob fflamadwy allan o'r ffordd pan fyddwch chi'n mynd i ei chwythu allan.
 3. Byddwch yn barod ac mae diffoddwr tân yn barod. Yn ddifrifol, nid oes dim yn difetha'r blaid yn gyflymach na thân sy'n mynd allan o reolaeth.

Ydych chi'n meddwl ein bod ni'n rhy ofalus ynghylch diogelwch tân? Mae digon o dystiolaeth y gall lluniau fflamio fynd yn anghywir mewn sydyn. Gwnewch chwiliad ar YouTube am "fethiant ffug yn methu" a byddwch yn gweld llawer o enghreifftiau sy'n profi'r pwynt.

Mae'r Rum yn Bwysig

Ni fydd eich rhybudd 80-brawf ar gyfartaledd yn goleuo ar dân ac os yw'n gwneud hynny, ni fydd yr effaith yr un peth. Yr allwedd i gael fflam da yw defnyddio sān brawf uchel oherwydd ei fod â chrynodiad uwch o alcohol fflamadwy. Dyna pam argymhellir rumau 151-brawf . Gallwch ddod o hyd iddi gan frandiau fel Bacardi, Cruzan, a Gosling mewn bron unrhyw storfa hylif.

Er y gallai fod yn demtasiwn i ddefnyddio alcohol grawn fel Everclear, mae'n trechu pwrpas y Dr. Pepper fflamio. Ydy, mae'r gwirod yn 151-brawf (neu'n uwch) a bydd yn dechrau ar dân, ond pwynt yr ergyd hon yw ail-greu blas Dr Pepper a rum yw'r unig ffordd i wneud hynny.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 137
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 6 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)