Dysgwch Sut i Greu Coctelau Haen a Shotiau

3 Cam Hawdd i Ddiodydd Symudol Fel Pro

Mae bendithwyr yn defnyddio techneg a elwir yn symudol i greu coctelau haenog a lluniau. Mae'n hawdd iawn i'w ddysgu a gall unrhyw un ei wneud, popeth sydd ei angen arnoch yw rhywfaint o ymarfer ac ychydig o awgrymiadau i ddechrau.

Y Theori Tu ôl i'r Diodydd Haenog

Mae diodydd haenog wedi bod yn boblogaidd ers dros ganrif. Dechreuodd gyda diod pwdin aml-haen o'r enw pousse-caffi. Gallai'r rhain gael pump neu fwy o liwgrwydd lliwgar a blasus wedi'u haenu mewn gwydr.

Er bod y rheini'n disgyn o blaid, mae'r dechnegau symudol yn dal i gael ei ddefnyddio'n eang gan bartenders.

Heddiw, rydym yn arnofio fel arfer i:

Fel y gwelwch, mae'r dechneg yn hawdd. Y tric yw cynhwysion haen yn ôl eu disgyrchiant penodol . Mae hyn yn golygu bod angen i gynhwysyn gwaelod eich diod fod yn drymach na'r haenau uchaf. Po fwyaf yw'r gwahaniaeth dwysedd rhwng dwy haen, y gwahaniad gwell y byddwch yn ei gael yn yr haenau.

Ffaith Hwyl: Grenadine yw un o'r hylifau trymaf a ddefnyddir yn y bar ac mae bron bob amser yn suddo i waelod gwydr, hyd yn oed pan fydd y cynhwysyn olaf yn cael ei dywallt. Dwysedd Grenadîn yw'r hyn sy'n gwneud diodydd fel yr esgyrn tequila a'r gwyllt tân mor oer i edrych arno.

Sut i Arbed Diodydd mewn Diod

Nid yw alcohol fel y bo'r angen nac unrhyw gynhwysyn hylif yn anodd ac mae'n dechneg bario wych i'w ddysgu. Cymerwch eich amser a thrafodwch sut y mae'n teimlo pan fyddwch chi'n cael yr haen perffaith, yna ceisiwch ailadrodd hynny. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o ddiodydd i'w gael, ond mae'r ysglythyrau mor gyffrous i yfed.

  1. Dechreuwch â'r cynhwysion trymaf yng ngwaelod y gwydr.
    • Yn achos lluniau haenog fel y B-52 , byddai hyn yn Kahlua. Mae Baileys yn nesaf ac mae Grand Marnier yn olaf.
    • Yn achos diodydd cymysg sydd â hylif gyda'i gilydd, codwch y diod wrth i'r rysáit argymell. Er enghraifft, cymysgwch y fodca, sudd oren, a rhew Harvey Wallbanger cyn Galliano ar ei ben arnofio.
  2. Cynnal llwy fwrdd wrth ymyl y ddiod. Er y gallwch chi ddefnyddio unrhyw llwy, mae bowlen y llwy fwrdd yn deneuach na'r llwy gyfartalog. Dylai ffitio y tu mewn i'r rhan fwyaf o wydrau, gan gynnwys sbectol ergyd. Mae'r driniaeth hir hefyd yn helpu gyda chydbwysedd ac yn cadw'ch llaw yn gyson.
  3. Arllwyswch yr ysgafn yn araf dros gefn y llwy ac ar ben y ddiod. Symudwch y llwy wrth i'r gwydr llenwi.
    • Mae hyn yn gweithio oherwydd bod y llwy yn arafu arllwys ac yn gwasgaru'r hylif uchaf, gan atal y ddau rhag cymysgu gyda'i gilydd. Os yw'ch haenau'n ymddangos yn gymysgu gyda'i gilydd, rhowch funud iddynt. Wrth i'r trychinebus gael ei setlo, dylai'r haenau ddod yn fwy diffiniedig.
  4. Os oes angen haenau lluosog ar eich rysáit, yna ailadroddwch gamau 2 a 3.

Ychydig o awgrymiadau ar gyfer diodydd haenu

Ymarfer gwirioneddol yw'r ffordd orau o gael y teimlad o greu haenau glân. Gall fod yn her ar y dechrau, ond mae'n haws dros amser.

I gychwyn, rhowch gynnig ar rai coctel haen syml, fel coffi Iwerddon neu Rwsiaidd gwyn . Mae'r ddau yn defnyddio arnofio hufen, sef un o'r cynhwysion hawsaf i weithio gyda nhw.