Tartiau Pop Mefus Cartref

Roedd pawb yr oeddwn yn gwybod eu bod yn tyfu popeth yn hoff iawn o fwyta pop. Roedden nhw'n gyflym, melys, ac yn hawdd. Fi oedd y rhyfedd a oedd yn meddwl eu bod yn wirioneddol gros. Byddwn ond yn bwyta'r tu mewn i'r math S'mores. Rwy'n gwybod, mae'n wallgof. Ond, mae fy ngŵr yn eu caru yn llwyr, felly roeddwn i'n gwybod y byddai'n rhaid i mi gyfrifo sut i'w gwneud rhywfaint!

Yn troi allan, maent yn haws o lawer nag yr oeddwn i'n meddwl! Defnyddiais fy rysáit crwst carthion ac ychwanegais ychydig o siwgr ychwanegol. Mae jam mefus wedi ei brynu ar storfa fach (neu ba fath bynnag o jam rydych chi ei eisiau; rwy'n hoffi llusen hefyd!) Am y llenwi ac rydych chi'n dda i fynd! Ni fyddwn yn dweud eu bod yn fwy maethlon na'r amrywiaeth a brynwyd gan y siop, OND yn bendant y mae ganddynt gynhwysion ffordd heb eu prosesu a phethau gros y tu mewn iddyn nhw. Ac ie, rydw i mewn gwirionedd yn caru'r rhai cartref. Maent yn FFORDD yn well na'r siop a brynwyd !!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Tynnwch y blawd, byrhau a menyn at ei gilydd ynghyd â halen mewn prosesydd bwyd nes bod crwban bach yn ffurfio. Gallwch chi hefyd wneud hyn â llaw gyda chymysgydd pori.
 2. Cymysgu'n ofalus yr wy wedi'i guro i'r gymysgedd blawd.
 3. Cymysgwch finegr gyda dŵr rhew. Yna, yn araf (ar y cyfan, YN GWYBOD A CHYFRWNOL) yn arllwys cymysgedd dwr yn brosesydd bwyd tra'n plicio. Stopiwch pan fydd y toes yn ffurfio mochyn meddal mawr ac yn tynnu oddi wrth ochr y bowlen.
 1. Tynnwch toes o brosesydd bwyd a rhannwch yn ei hanner. Rhowch y toes i mewn i bêl yn ofalus. Rhowch ar ddarn o lapio a gorchudd saran. Rhowch eich llaw yn ofalus felly mae'n gwneud disg byr. Ailadroddwch gyda hanner arall y toes. Mae'n bwysig iawn peidio â gweithio dros y toes, oherwydd bydd yn anodd iawn.
 2. Cwchwch yn yr oergell am awr (mae 30 munud yn gweithio os ydych chi'n fyr ar amser!).
 3. Rholi un bêl o toes i mewn i petryal hir. Gadewch y bêl arall o toes yn yr oergell felly bydd yn aros yn oer tra byddwch chi'n gweithio gyda'r toes hwn. Torri i mewn i wyth petryal hyd yn oed.
 4. Rhowch bedwar o'r petryal ar daflen becio â phapur perffaith. Lledaenwch am lwy fwrdd o jam ar bob petryal, gan adael ffin braf ychydig o gwmpas yr ymylon. Gosodwch betryal dros bob petryal wedi'i jamio. Defnyddiwch fforch i grimpio'r ymylon at ei gilydd. Yna, trowch brig pob tart pop am bedair gwaith gyda chogenni fforc.
 5. Ailadroddwch gyda phêl arall y toes.
 6. Mae fflach yn rhewi'r tartenni pop yn y rhewgell am ryw awr (neu hirach os oes angen).
 7. Cynhesu'r popty i 350 gradd. Bacenwch y tartiau pop am tua 25 munud, neu hyd yn oed yn ysgafn iawn.
 8. Chwisgwch y siwgr powdr a'r llaeth at ei gilydd. Lledaenwch y rhew dros y tartiau pop wedi'u hoeri a chwistrellwch â chwistrellu os dymunir!