Bowl Blueberry Vanilla Quinoa

Mae llusen a vanilla yn cael eu gwneud ar ei gilydd, ac maent yn dod at ei gilydd yn hyfryd yn y bowlen cwinoa brecwast!

Mae Quinoa yn grawn cyflawn blasus sy'n llawn protein sy'n seiliedig ar blanhigion iach. Mae ganddo wead tebyg i gouscws ond mae ganddo flas llawer mwy maethlon ac ychydig yn fwy bras. Gellir ei ddefnyddio mewn prydau blasus a melys. Mae'n syml iawn paratoi a choginio'n gyflymach na reis!

Mae'r fowlen cwinoa brecwast hwn yn darparu'r protein y mae'ch corff yn ei dreulio yn y bore heb orfod coginio wyau neu gig brecwast ! Mae'n ddewis llysieuol braf ac iach ac o bosib yn hytrach na brecwast. Gellir ei wneud yn llysieuog trwy ddisodli llaeth y fuwch gydag almon, soi neu laeth llaeth cnau coco. Cofiwch fod y llaeth buwch a'r pecyn llaeth soia yn ffordd mwy o brotein a maetholion na'r llaethiau eraill! Hefyd, edrychwch am un sy'n cael ei chadarnhau â chalsiwm a maetholion eraill er mwyn uchafswm y manteision iechyd.

Rwy'n hoffi bwyta'r bowlen brecwast hwn yn boeth, ond gellir ei weini'n oer hefyd. Gallwch chi gymysgu'r ffrwythau a'r blasau. Ceisiwch ychwanegu maple gydag afalau neu gadw'r fanila ond ychwanegu mefus. Mae'n brecwast rhyfeddol sy'n rhoi cychwyn da i chi ar eich diwrnod!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Coginiwch y quinoa yn ôl cyfarwyddiadau pecyn, gan ychwanegu llwy de o halen.
  2. Cynhesu'r llaeth mewn sosban fach. Ychwanegwch y fanila, melysydd, a quinoa. Coginiwch am ychydig funudau, nes cynhesu'r cwinoa drwodd.
  3. Rhowch y grawnfwyd poeth mewn dwy bowlen. Dewch â llusen ffres a gwasanaethu ar unwaith!
  4. Gellir ei wasanaethu oer hefyd!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 526
Cyfanswm Fat 30 g
Braster Dirlawn 24 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 26 mg
Carbohydradau 60 g
Fiber Dietegol 12 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)