Tost Twymyn Ffrengig Diog

Yn y bôn, mae strata, mae'r dysgl hon yn cynnwys haenau o wyau, llaeth a bara, ynghyd â'ch dewis o flasau. Gall Stratas fod yn melys, wedi'i wella â ffrwythau wedi'u sychu'n fân, cnau, siocled, neu booze (hynny yw llyfr arall, er), neu saethus, wedi'i haenu â chaws, ham, ac yn y blaen. Mae'r un hwn yn coginio'n debyg iawn i gaserole tost ffrengig. Mae teitl y rysáit yn awgrymu bod eich popty yn ddiog, sydd wrth gwrs yn chwerthinllyd. Yn hytrach, dyma'r blas brunch perffaith am fore penwythnos ddiog oherwydd gall popeth gael ei ymgynnull y noson o'r blaen a'i throsglwyddo yn y bore o'r oergell i'r ffwrn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gosodwch ddysgl bobi o 9 modfedd gyda menyn neu ei chwistrellu gyda chwistrellu coginio
  2. Rhowch y llaeth, wyau, siwgr, surop maple, vanila, sinamon, a halen mewn powlen maint canolig a chwisg i gymysgu'n dda. Gosodwch y gymysgedd llaeth o'r neilltu.
  3. Trefnwch hanner y darnau o fara yn y dysgl pobi paratoi, gan dorri'r bara fel ei bod yn cyd-fynd â haen gadarn. Arllwyswch hanner y cymysgedd llaeth dros y bara, yna dosbarthwch oddeutu hanner unrhyw ffrwythau neu cnau wedi'u sychu, os ydynt yn defnyddio, ar ben.
  1. Ailadroddwch, gan greu ail haen o fara ac yna arllwys gweddill y cymysgedd llaeth ar ben a dosbarthu gweddill y ffrwythau neu'r cnau dros y bara. Gwasgwch y bara yn ysgafn i'r hylif.
  2. Gorchuddiwch y dysgl pobi gyda lapio plastig a'i orchuddio dros nos. Bydd y bara wedi amsugno bron pob un o'r cymysgedd llaeth. Dod o hyd i'r dysgl pobi ac os oes darnau sychwr yn edrych ar y brig, tynnwch nhw a'u tynnu'n ofalus o dan y bara ar y gwaelod fel bod mwy o ddarnau wedi'u llaethu ar y llawr nawr ar ben (mae hyn yn flinedig ond mae popeth yn gweithio yn y pobi). Sylwch y bydd unrhyw ffrwythau sych sy'n eistedd ar frig y tost Ffrengig yn mynd yn eithaf cywilydd pan fyddant yn eu pobi a'u cnau ar y brig yn cael eu torri; bydd y ffrwythau a'r cnau sy'n cael eu cuddio i dost y Ffrangeg yn fwy meddal, felly yn gwasgaru'r ffrwythau a'r cnau fel y gwelwch yn dda.
  3. Cynhesu'r popty i 425 gradd
  4. Gwisgwch y tost ffrengig, heb ei darganfod, nes ei fod yn blin ac yn euraidd, 35 i 45 munud.
  5. Gadewch i'r dost Ffrengig eistedd am 5 munud i gadarnhau ychydig, yna ei dorri'n sgwariau a'i weini'n boeth gyda'ch dewis o surop maple , ffrwythau ffres a / neu siwgr melysion.