Twrci Savory a Thart Parmesan (Torta salata di tacchino e parmigiano)

Mae'r tarten sawr, neu'r chwiche, yn ffordd wych o ddefnyddio twrci Diolchgarwch dros ben, ond gallwch hefyd ei wneud â chyw iâr rhost sydd ar ben, ham Nadolig ar ben, neu unrhyw gig wedi'i goginio arall.

Gall y llysiau gael eu cyfnewid yn rhwydd, hefyd. Os ydych chi'n digwydd i gael pys ar ôl y wledd o'ch gwledd Diolchgarwch, yna wych! Os na, gallwch ddefnyddio pys wedi'u rhewi, neu unrhyw lysiau neu gyfuniad arall ohonynt. Dim ond addasu'r amser coginio yn ôl yr angen yn seiliedig ar a ydych chi'n defnyddio llysiau wedi'u coginio ymlaen llaw ai peidio.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty, gyda rhes yn y canol, i 395 F (200 C).
  2. Rhowch yr olew olewydd a'r menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig-isel. Pan fydd y menyn wedi toddi ac mae ewyn yn tanio, cymysgwch y menyn a'r olew ynghyd â llwy bren ac ychwanegwch y sothach.
  3. Saute nes bod y daflen wedi'i feddalu a'i fod yn dryloyw, 3-4 munud.
  4. Ychwanegwch y twrci ciwbig neu dyllog a'r pys a pharhau i goginio am 3-4 munud (hirach os yw'r pys wedi'u rhewi neu heb eu coginio). Tymorwch i flasu gyda halen a phupur, tynnwch o'r gwres, a'u neilltuo i oeri.
  1. Yn y cyfamser, mewn powlen gymysgu fechan, guro'r wyau ynghyd â'r hufen a phinsiad o halen. Ewch yn yr hufen a Pharmigiano a chymysgu'n dda.
  2. Pan fo'r cymysgedd twrci a physg wedi oeri digon i osgoi cwympo'r wyau, ei droi'n wyau ac yn hufen ac yn cymysgu'n dda.
  3. Rholiwch y daflen crwst puff (wedi'i ddadmerwi, os cafodd ei rewi) o amgylch pin dreigl, rhowch y pin dreigl dros un ochr i bara tart 8 modfedd, a rhannwch y toes dros y sosban. Gwasgwch yn syth i mewn i ymyl y padell gan ddefnyddio'ch bysedd.
  4. Trosglwyddwch y gymysgedd wyau-twrci i mewn i'r pibell tart a throsglwyddo'r sosban i'r ffwrn.
  5. Gwisgwch am tua 30 munud, neu hyd nes bod y brig yn frown euraidd ac mae'r ganolfan yn gadarn.
  6. Gall y tart hwn gael ei weini'n boeth neu ar dymheredd yr ystafell ac yn gwneud blas brunch gwych!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 527
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 158 mg
Sodiwm 383 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 23 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)