Wyau Perffaith Butlysurol Perffaith

Ydych chi wedi cael eich dysgu i ychwanegu llaeth neu ddŵr i'ch wyau sgramlyd? Mae gan lawer o bobl!

Fodd bynnag, rydych chi wedi bod yn gwneud eich wyau sgramblo, taflu allan y ffenestr a rhowch gynnig ar y fersiwn anhygoel hyn yn lle! Yn hytrach na ychwanegu llaeth dyfrllyd, ychwanegu menyn cyfoethog a difadur!

Ar ôl crafu'r wyau mewn powlen, ychwanegu ciwbiau bach o fenyn oer. Bydd hyn yn creu gwead anhygoel a hufennog i'r wyau wrth iddynt goginio! Gwnewch yn siŵr eich bod yn coginio'r wyau yn isel ac yn araf fel nad ydynt yn sychu ac yn parhau i fod yn wead y grochenwaith perffaith!

Mae'r rysáit hon ar gyfer wyau syml, ond mae yna lawer o ychwanegiadau y gallwch eu gwneud, fel caws, salsa, sbigoglys, tomatos, ac unrhyw fagydd arall y gallwch chi feddwl amdanynt! Mae hyn hefyd yn gweithio fel sylfaen wych ar gyfer omelet.

Yn hawdd dwbl, driphlyg, neu chwrupro'r rysáit hwn i wasanaethu i dorf! Maent yn bendant yn y math hawsaf o wyau i wasanaethu i grŵp mawr.

Gallwch chi ychwanegu'r wyau wedi'u chwistrellu i burritos brecwast, neu ochr yn ochr â bacwn a thost!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Curo'r wyau gyda ffor neu chwistrellu nes eu bod yn cael eu crafu'n drylwyr a bod y melyn a'r gwyn yn cael eu cyfuno'n llwyr.
  2. Torrwch y menyn oer i mewn i giwbiau bach a chymysgu'r wyau. Peidiwch â chymysgu, ni ddylai'r menyn doddi i mewn i'r wyau dim ond eto.
  3. Rhowch fenyn saute yn hael a gwres i ganolig / uchel. Byddwch yn ofalus i beidio â gwresogi'r sosban yn rhy uchel! Isel ac yn araf yn allweddol!
  4. Ychwanegwch yr wyau a choginiwch am funud heb gyffwrdd yr wyau o gwbl. Bydd yn ffurfio haen denau sy'n debyg i omelet. Cyn iddo osod gormod, tynnwch yr wyau yn ofalus gyda llwy bren nes ei goginio.
  1. Ychwanegwch halen a phupur i flasu!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 326
Cyfanswm Fat 29 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 498 mg
Sodiwm 324 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 15 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)