10 Syniadau ar gyfer Bara Almaeneg

Yn yr Almaen , mae brechdanau "Butterbrot", neu frechdanau agored yn cymryd lle brecwast neu ginio wedi'i goginio. Yn y brecwast, maent yn cael eu bwyta gyda dwylo ond yn y cinio, yn aml mae cyllell a ffor yn cael eu defnyddio i dorri'r bara. Os byddwch chi'n torri'r bara wedi'i dorri'n ddarnau a'i fwyta gyda'r llaw (a ddefnyddir yn aml ar gyfer plant), gelwir y darnau "Häppchen" neu "Stückchen."

Pan ddefnyddir dwy sleisen o fara gyda'i gilydd, fe'i gelwir yn aml yn "Pausenbrot" a'i fwyta wrth deithio, yn y swyddfa neu yn yr ysgol.

Mae gan y brechdanau hyn lenwi denau iawn, fel un neu ddwy sleisen o salami neu slice o gaws.

Mae menyn yn cael ei ddefnyddio yn hytrach na mayonnaise ar gyfer y rhan fwyaf o'r taflenni bara hyn a'r bwa, bara Almaeneg. Ni fydd bara meddal, Americanaidd yn sefyll i dorri menyn nac yn blasu mor dda.

Butterbrot Syml

Mae bara ffres, fel arfer "Grau" - neu "Mischbrot" wedi'i lledaenu gyda menyn a'i chwistrellu â halen neu gymysgedd halen llysieuol (fel Knorr Aromat). Mae dalennau syml eraill yn cynnwys:

Marmeladenbrot

Lledaenwch "Mischbrot," "Roggenbrot," neu "Weißbrot" gyda menyn, yna gyda marmalad neu jam.

Wurstbrot

Mae "Mischbrot" neu "Vollkornbrot" wedi lledaenu gyda menyn ac yna liverwurst, bologna neu selsig arall. Lledaenu gyda mwstard a / neu osodwch ychydig o ddarnau o fysgl melys ar ben.

Schinkenbrot

Bara o'ch dewis wedi'i lledaenu â menyn, yna wedi'i haenu â dau neu dri darnau tenau iawn o ham ham Duon Coedwig neu ham ham arall.

Sylwch nad yw caws bron byth wedi'i gyfuno â selsig neu ham, ond mae'n cael ei fwyta fel brechdan ar wahân.

Eierbrot

Ar ôl lledaenu menyn, haenwch wy wedi'i ferwi'n galed, wedi'i ferwi'n galed. Chwistrellu gyda halen neu dresuriadau aromatig (fel Knorr Aromat) a pherlysiau ffres ffres os dymunwch.

Nutellabrot

Efallai y byddwch yn mynd i ffwrdd heb fenyn ar yr un hwn, ond yna eto efallai na fyddwch yn ... Mae Nutella yn ledaeniad melys, chocolaty wedi'i wneud â chnau cyll sy'n boblogaidd iawn yn Ewrop ac yn cael ei werthu yn y rhan fwyaf o siopau Walmarts a CostCo yn yr Unol Daleithiau.

Poblogaidd iawn gyda phlant.

Käsebrot

Menyn, yna sleisenau tenau o gaws. Ar gyfer plant, mae "Butterkäse" yn cael ei ddefnyddio amlaf (cawsiau bach, ysgafn iawn, a elwir yn "Butter-" neu "Kinderkäse." Mae oedolion hefyd yn hoffi hws, caws caws a Brie.

Ac ychydig o ryseitiau a gyfieithwyd gan ein ffrindiau yn butterbrot.de: