Bacon-Weave Cheeseburger mewn Ffrange Ffrengig Waffle Bun

Mae'r un hwn bron yn rhy barod i orffen, ond yn rhy dda i roi'r gorau i fwyta. Mae caws cheddar wedi'i amgylchynu gan gig eidion caws a gwehyddu cig moch 8-10 yn gryf. Mae'r patty wedi ei lapio â mochyn yn sosban, yna'n cael ei weini mewn "bwa" waffl ffres Ffrengig. Gorffenwch â'ch hoff gynnau a nap - bydd angen i chi ei gael.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Eidion tymhorol gyda halen a phupur. Siâp carthion cig eidion tir, stwffio caws y tu mewn i'r ganolfan.
  2. Lleygwch 4 darn o bacwn ar wyneb gweithio, yna 4 y ffordd arall. Gwnewch wehwn bacwn. Rhowch darn o gaws ar ben gwehig moch, yna rhowch fyrger ar gaws. Rhowch darn arall o gaws ar ben y byrger, ac amgaeadwch mewn gwehyddu bacwn.

  3. Coginiwch fyrgwn bacwn ar sgilêt nes ei goginio a'i caws yn fyr.

  4. Yn y cyfamser, torrwch y ffrwythau'n ofalus ac mewn powlen, taflu wyau wedi'u chwistrellu a chaws wedi'i dorri.

  1. Coginio cymysgedd ffrwythau mewn haearn waffle nes crispy.

  2. I ymgynnull, rhowch fyrger ar bwll ffrwythau Ffrengig wedi'i waffio, ychwanegu mwy o gaws, maw, cryswas a thocynnau eraill, a gorffen gyda phinc ffrwythau waffle arall.