Kale Cheesy a Dip Cylchdaith

Mae'n amser i'r Super Bowl, ac yn ein ty ni, bydd hynny'n golygu y bydd dip poeth yn cael ei gyflwyno. Gweinwch hyn gyda'r creigiau pretzel fflat gwych hyn, neu sglodion tortilla, sglodion pita, crisps bagel neu gracers, a nifer o lysiau.

Mae hwn yn dip di-dor, ond gallwch chi deimlo'n well yn wybod eich bod wedi llwyddo i weithio kale i mewn iddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn torri'r kale yn fân, felly mae'n dod yn dendr iawn ac yn cyfuno'n llwyr i'r dip. Gallwch ddefnyddio cawsiau eraill yn lle'r Gruyere, fel Swistir neu Jarlsberg. Hoffwn hefyd roi cynnig ar hyn gyda cheddar, er y byddaf yn fwy na thebyg yn defnyddio cheddar gwyn felly nid yw'r lliw gwyrdd yn mwdlyd.

Gallwch wneud hyn cyn amser a'i ailgynhesu yn y ffwrn, neu hyd yn oed y microdon os ydych chi wedi defnyddio dysgl diogel microdon. Am brig brown iawn, ei redeg dan y broiler am funud ar y diwedd.

Am fwy o syniadau bwyd Super Bowl, edrychwch ar sut mae'r arbenigwyr eraill am about.com yn dathlu eu Diwrnod Gêm:
Syniadau Bwyd a Rysáit Super Bowl
Top 25 Ryseitiau Super Bowl
Blaswyr Dydd Gêm ar gyfer Diddanu

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 350 F. Gosodwch ddysgl pobi 1-quart bas.
  2. Cynhesu'r menyn mewn sgilet fawr dros wres canolig nes ei doddi. Ychwanegwch y craffachau a saethwch am 3 munud nes bod ychydig yn dendr. Ychwanegwch y kale a sauté am 4 munud arall tan dendr. Ychwanegwch yr hufen, a'i droi i ddosbarthu unrhyw ddarnau sydd wedi clymu i waelod y sosban, mwynhewch am un funud arall.
  3. Trosglwyddwch y gymysgedd i bowlen gymysgu, ac ychwanegwch y caws hufen, hufen sur, sudd lemwn, cayenne, Gruyere a ½ cwpan Parmesan. Cymysgwch i gydweddu'n llwyr, a'i drosglwyddo i'r dysgl pobi wedi'i baratoi. Chwistrellwch y llwy fwrdd sy'n weddill o Parmesan dros y brig. Gwisgwch am oddeutu 25 munud nes bod yn boeth ac yn wych.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 203
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 54 mg
Sodiwm 253 mg
Carbohydradau 4 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)