Tatws Sboncen Tatws a Butternut

Chanukah yw gŵyl golau Iddewig flynyddol a dathlu olew. Mae teuluoedd yn chwarae gyda dreidels, yn derbyn anrhegion a darnau arian siocled, yn ysgafnhau'r menorah ac yn bwyta bwydydd wedi'u coginio mewn olew fel crempogau tatws a rhosynnau. Yn bendant mae'n wyliau blasus ac fel arfer yn cael llawer o sylw oherwydd ei agosrwydd mewn pryd i'r Nadolig.

Roedd fy mam yn adnabyddus yn bell ac yn eang am ei latkes ardderchog. Byddai'n gratio symiau mawr o datws wrth law gyda chyflymder recordio. Mae arogl crempogau tatws ffrio yn dal i ddod â mi yn ôl i blentyndod ac i dŷl o westeion anhygoel, Iddewig a chwilfrydig, yn barod i blymio i mewn i gyfres poen crempogau.

Roedd hi'n bwrist ac yn defnyddio tatws rheolaidd a dim ond ychydig o nionyn ond rwy'n credu ei fod yn hwyl i'w gymysgu. Rydw i wedi rhoi digon o gyfuniadau i mi ac roeddwn i'n hoffi'r rhan fwyaf ohonynt, ond efallai mai fy nofi yw fy sboncen. Mae'n ychwanegu rhywfaint o letyedd, ac rwy'n cyferbynnu â chwistrellu da za'atar.

Ac er bod saws afal neu hufen sur gyda briwiau traddodiadol gyda'i gilydd, fe'i cymerodd i fyny i fyny â labneh tyngar drwchus. Mae'r caws iogwrt oer ar ben y crempogau crispy poeth yn nefol ac mae'r ychydig o sbeis yn gorffen rysáit hen fyd yn flas gourmet. Mae gŵyl Chanukah yn para am 8 noson a dwi'n meddwl y dylem fwyta ffurf wahanol o ffrog bob nos. Pwy gyda mi?

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gallwch graffio'r tatws, tatws a sboncen wrth law ar grater bocs ond mae'n haws defnyddio'r atodiad croen ar brosesydd bwyd. Dechreuwch gyda'r cwch, yna y sboncen ac yna'r tatws.

Trosglwyddwch y llysiau wedi'u gratio i bowlen fawr a'u cymysgu yn yr wy, blawd, halen, za'atar a phupur.

Cynhesu'r olew canola mewn sglod mawr neu badell haearn bwrw. Gollwng llwyau o'r batter i mewn i'r sosban. Fe wnes i fwynhau tua 3 "ond gallwch chi eu gwneud yn llai neu'n fwy.

Croeswch ar wres canolig am tua 5 -7 munud ar bob ochr neu hyd nes bod y crempogau yn frown euraidd. Ailadroddwch nes eich bod wedi defnyddio'r holl batter. Gallwch gadw'r crempogau yn gynnes mewn ffwrn 350 gradd nes bod y swp cyfan wedi'i goginio ac rydych chi'n barod i wasanaethu.

Ar ben gyda dollop o labneh a chwistrellu za'atar ychwanegol.