Ychwanegu Olew i'r Wok am Stir-Frying

Wrth ychwanegu olew ar gyfer ffrwd-ffrïo , rydych chi am i'r olew wisgo'n rhannol tua hanner ffordd i fyny ochr ochrau'r wok yn ogystal â'r gwaelod. Y rheswm am hyn yw bod bwyd yn aml yn cael ei gwthio hyd at ochrau'r wok yn ystod ffrwydro. Er enghraifft, mewn cyw iâr a llysiau, gellir torri'r ffrwythau'n fyr, yna eu gwthio i ochrau'r wok, ac ychwanegir y cig cyw iâr yn y canol. Mae'r llysiau'n gorffen yn coginio (ond nid yn llosgi ) ar wres is ar yr ochr, tra byddwch chi'n twyllo'r cig cyw iâr yn y canol, rhan fwyaf o'r wok.

Budd ychwanegol i ledaenu'r olew dros yr ochrau a gwaelod y wok yw ei fod yn cynhesu'n gyflymach.

Dau Dull ar gyfer Ychwanegu Olew i Wok