Bêl Aloo - Rysáit Boteli Tatws Ffrwythau

Mae Bondiau Tatws neu Blychau Aloo fel y gwyddys yn Trinidad a Tobago a Guyana, yn gymysgedd sawrus o datws mwdlyd wedi'u rholio i beli, wedi'u torri'n fras a dwfn. Gellir ei fwyta ynddo'i hunan ond fe'i cynhelir yn aml gyda rhyw fath o siytni (nid y math o siytni Gogledd America). Rwy'n siarad yma am siytni ffres o ffrwythau tart yn gytbwys â siwgr a gwres o bupur, fel siwni mango gwyrdd.

Mae Bondiau Tatws yn fath o fwyd ar y stryd. Fe'u gwneir hefyd ar achlysuron arbennig megis gwyliau fel Diwali a Phagwah - y ddau wyl Hindŵaidd a ddathlir mewn rhai rhannau o'r Caribî.

Mae'n ffordd wych o ddefnyddio tatws wedi'u maethu i fyny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Golchwch, peidio a thorri tatws yn chwarteri.
 2. Coginiwch datws mewn dwr berw heli nes bod tendr fforch. Draenio'n dda.
 3. Ychwanegu tatws i bowlen fawr ynghyd â phupur a chin. Mashiwch yn dda, gan gymysgu'r cynhwysion gyda'i gilydd. Blaswch am halen ac addaswch os oes angen.
 4. Plygwch mewn winwns werdd a cilantro (os yw'n defnyddio).
 5. Gyda dwylo glân, cymerwch y gymysgedd ychydig ar y tro a'i wneud yn bêl 3 modfedd. Gallwch ddefnyddio sgop hufen iâ ar gyfer mesuriadau cyfartal.
 1. Gosodwch beli o'r neilltu.

Ar gyfer batter:

 1. Mewn powlen ar wahân, cyfuno blawd, powdwr pobi, tyrmerig a phinsiad o halen. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i wneud batter denau crepe tebyg.
 2. Cynhesu olew mewn padell ffrio ddwfn tan boeth ond nid ysmygu.
 3. Rhowch y peli yn y batter un ar y tro, ysgwyd y gormod a'i ychwanegu at olew. Ailadroddwch a ffrio mewn sypiau; fodd bynnag, gwnewch yn siŵr peidio â gorbwyso'r sosban.
 4. Frych tan euraid brown browned.
 5. Gweini gyda'ch hoff siytni.