Brechdanau Cyw Iâr Tuscan

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi wneud brechdanau yn eich popty araf? Wel, gallwch chi wneud y cyflenwad hwnnw'n llawn poeth !

Mae'r ryseitiau Brechdanau Cyw Iâr Tlysanaidd hawdd gyda blas Eidalaidd yn cael eu coginio yn eich crockpot. Cyfunir y cluniau cyw iâr tendr â llysiau a'u coginio tan dendr, yna cymysgir â mayonnaise, pesto a tomatos a'u gwasanaethu ar fara focaccia rhannol.

Mae hon yn rysáit wych am ddiddanu am nad oes fawr ddim gwaith i'w wneud ar y diwedd. Ydy'r mayo a'r pesto yn cymysg, ac yn paratoi'r tomato a thawu'r pys cyn y tro; eu storio yn yr oergell.

Y cyfan sydd ei angen arnoch gyda'r rysáit wych hon yw salad werdd neu salad ffrwythau a rhai brownies ar gyfer pwdin.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mewn cwpell araf o 4 i 5 cwart, rhowch y cyw iâr, y winwnsyn, y pupur, a'r garlleg. Chwistrellwch â halen ac arllwyswch broth cyw iâr dros bawb. Gorchuddiwch a choginiwch yn isel am 6 i 7 awr.

Mewn powlen fach, cyfunwch y mayonnaise, pesto, tomato wedi'i dorri, a phys; cymysgu'n dda ac oergell.

Pan gaiff y cyw iâr ei goginio'n drylwyr i 165 ° F fel y profir gyda thermomedr cig, ei dynnu o'r crockpot a'i shred, gan ddefnyddio dau forc.

Dychwelwch y cyw iâr i'r crockpot a'i gymysgu'n dda.

Gwnewch frechdanau gyda lledaenu pesto tomato, bara ffocws , a llenwi cyw iâr. Rhowch y frechdan fawr i mewn i 6 i 8 llain, a grilio ar gril panini neu gril cyswllt deuol nes bod y bara wedi'i dostio. Gweinwch ar unwaith.