Rysáit Salad Corn wedi'i Gilio

Nid oes amser gwell na'r haf i fwyta ŷd ar y cob. Mae'r llysiau yn y tymor yn dod â melysedd cryfog a ellir ei gyfateb yn unig trwy ei ddosgi mewn menyn a halen a phupur (neu fy hoff berson, wedi'i chwistrellu â Chile Margarita). Serch hynny, weithiau mae monotoni yr un ŷd wedi'i goginio'n ddiflas. Ac erbyn diwedd yr haf, efallai eich bod wedi rhedeg allan o syniadau. Mae'r salad corn wedi'i grilio yn ddelfrydol.

Yr amrywiaeth o salad corn wedi'i grilio yw hyn sy'n ei gwneud hi mor anhygoel o flasus. Mae grilio corn yn dod â blas melynog, chwerw ac ysmygu sy'n berffaith yn canmol melysrwydd cob cob. Fel pe na bai hynny'n ddigon, gallwch ychwanegu am unrhyw flas a ysbrydolir o fwyd Mecsicanaidd yr hoffech chi wneud y salad hwn hyd yn oed yn fwy anhygoel (os yn bosibl). Mae'n bwysig defnyddio coriander ffres a mintys ffres gan nad yw'r rhain yn cael eu hadnewyddu yn y rysáit hwn gan na ellir dod o hyd i ffresni'r perlysiau hyn yn y rhai sy'n cymryd lle.

Cam arall o'r rysáit yr wyf yn ei annog yn fawr yw berwi'r corn gyda'r pibellau arno nes eu bod wedi eu coginio bron. Ar ôl iddyn nhw gael eu coginio, gallwch chi ddechrau'r broses o grilio'r pysgod arnynt. Er ei bod hi'n bosibl sgipio'r cam hwn a chyflawni'r un blas, gellir gwasgu gwead yr ŷd. Daw gwead cythryblus o'r cnewyllyn corn sy'n cael eu sychu allan o'r mwg. Os ydych chi'n cyn-blanchio / coginio, fe gewch chi'r canlyniad gorau. Gwnewch y salad hwn fel ochr glyfar ar gyfer potluck neu ei weini gyda sglodion tortilla a mwynhau fel difrod mewn parti.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Dechreuwch trwy roi'r nionyn, tomato a pherlysiau wedi'u toddi mewn powlen gymysgu cyfrwng. Ychwanegwch olew olewydd, sudd calch a phupur cayenne, yna cymysgwch.
  2. Yn y cyfamser, berwi pot mawr o ddŵr. Pan fyddwch yn berwi, ychwanegwch yr ŷd gyda pysgodion am tua 5 munud. Tynnwch a chaniatáu ychydig oer.
  3. Pan fydd yn ddigon oer i'w drin, tynnwch bocsys. Grilio am oddeutu 8 munud neu hyd nes bod yr ŷd wedi'i goginio'n llwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cylchdroi'r corn felly mae'n cael ei gario ar bob ochr.
  1. Pan gaiff ei goginio, torri'r cnewyllyn oddi ar yr ŷd a'i le yn y bowlen gymysgu gydag olew olewydd, sudd calch a phupur cayenne.
  2. Ychwanegwch y perlysiau wedi'u torri i'r bowlen gymysgu ac yn cymysgu'n ysgafn gyda'i gilydd.
  3. Yn olaf, ychwanegwch y cilantro, coriander, mint, avocado a chaws feta i'r bowlen. Nesaf, ychwanegwch halen a phupur i flasu, yna cymysgwch un tro diwethaf.
  4. Caniatewch i oeri yn yr oergell am oddeutu 2 awr. Dileu a gwasanaethu!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 648
Cyfanswm Fat 22 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 14 g
Cholesterol 6 mg
Sodiwm 126 mg
Carbohydradau 110 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)