Cacen Mousse Siocled Gwyn

Mae'r cyfuniad o gacen, llenwi, a rhewio yn y rysáit hwn ar gyfer cacen mousse siocled gwyn yn gyffrous.

Mae'r cacen hyfryd hwn yn cymryd peth amser i baratoi ond mae'n hawdd iawn (oherwydd eich bod yn dechrau gyda chymysgedd), yn enwedig os ydych chi'n ei rannu'n gamau a'i wneud dros gyfnod o ychydig ddyddiau. Bacenwch y gacen un diwrnod a'i warchod (neu ei rewi hyd at 3 mis). Yna gwnewch y mousse a rhewio diwrnod arall, a'i ymgynnull yr un diwrnod neu'r diwrnod wedyn.

Mae'n berffaith ar gyfer unrhyw ddathliad, mae'n arbennig o briodol ar gyfer pen-blwydd . Bydd unrhyw un sy'n caru cacen gwyn yn meddwl mai dyma'r pwdin berffaith.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Cacen

 1. Cynheswch y ffwrn i 350 F. Chwistrellwch ddau sosban cacen rownd 9 modfedd gyda chwistrell pobi nad yw'n cynnwys blawd sy'n cynnwys blawd ac wedi'i neilltuo.
 2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y cymysgedd cacen, dŵr, olew a gwyn wy. Rhowch 2 munud ar gyflymder uchel.
 3. Arllwyswch y batter i mewn i'r pasiau parod a'u coginio am 25 i 35 munud neu hyd nes y bydd y toothpick a fewnosodir mewn cacen yn dod allan yn lân.
 4. Arllwyswch ar rac gwifren am 15 munud, yna tynnwch y cacennau o'r sosbannau a'u hoeri'n llwyr ar rac wifren.

Gwnewch y Llenwi

 1. Mewn powlen fach gwres, cyfunwch 2 lwy fwrdd o hufen chwipio gyda sglodion siocled gwyn 1/2 cwpan. Mae microdon ar bŵer o 50 y cant, gan droi'n achlysurol, am 2 i 4 munud neu nes bod y sglodion yn toddi ac mae'r gymysgedd yn llyfn. Rhowch o'r neilltu.
 2. Mewn powlen fach arall, guro'r caws mascarpwn a 1 llwy de fanilla nes yn llyfn. Curwch yn y gymysgedd sglodion siocled gwyn wedi'i doddi yn ôl tan yn llyfn.
 3. Mewn powlen fach arall ar wahân, guro 1/2 cwpan hufen trwm gyda 2 lwy fwrdd o siwgr melysion hyd yn drwchus. Plygwch yn y gymysgedd mascarpone ac oergell nes eich bod yn barod i ymgynnull y gacen.

Gwnewch y Frosting and Assemble

 1. Ar gyfer y rhew, guro'r menyn, 2 chwpan o siwgr melys, 1 llwy de fanilla, a digon o laeth ar gyfer cysondeb lledaenu'n llyfn. Rhowch o'r neilltu.
 2. I ymgynnull y gacen, gosodwch un haenen gacen yn ôl i lawr ar blât gweini. Brig gyda'r holl lenwi siocled gwyn.
 3. Rhowch y haenen gacen weddill, ochr dde, ar ben y llenwad. Frostiwch frig ac ochr y cacen gyda'r rhew.
 4. Stori'r gacen, wedi'i orchuddio, yn yr oergell. Dewch allan o'r oergell 20 munud cyn ei weini.