Rysáit Hawdd ar gyfer Cerdyn Brenin Mardi Gras

Dathlu Mardi Gras yn arddull traddodiadol New Orleans gyda'r rysáit hawdd hon ar gyfer cacen brenin sy'n defnyddio rholiau criban oergell.

Dechreuodd cacennau'r Brenin yn Ewrop fel ffordd i ddathlu Twelfth Night, neu Fest of the Epiphany , pan deithiodd y tri brenin i Bethlehem i ddathlu genedigaeth y baban Iesu. Yn aml, roedd y cacennau yn cynnwys darn arian, ffa neu drinket a oedd yn cynrychioli'r babi Iesu. Daeth aneddwyr o Ffrainc a Sbaen i draddodiad cacen y brenin i ranbarth de-ddwyreiniol yr Unol Daleithiau, yn enwedig New Orleans, lle mae'n fwyd traddodiadol o Mardi Gras.

Mae'r dull rysáit hwn yn un cyffredin ar gyfer gwneud cacennau coffi wedi'u llenwi neu gylchoedd pasteg Daneg. Yma fe'i haddaswyd i wneud cacen brenin hawdd ar gyfer Mardi Gras , gyda'i rwystrau eang traddodiadol o frostio lliw mewn porffor (gan ddynodi cyfiawnder), gwyrdd (ffydd), a melyn (pŵer).

Cadwch y dull syml hwn ar ffeil am gacen goffi gyflym a hawdd ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Yn syml, hepgorer y siwgr lliw neu efallai y defnyddiwch liwiau gwahanol. Fe allwch chi hefyd osod llestri tun mewn tun ar gyfer llenwi'r caws hufen a ddefnyddir yma. Os na allwch chi ddarllen y weithdrefn, edrychwch ar y lluniau cam wrth gam hyn ar gyfer gwneud cacen brenin. Mae'n wir bod hynny'n hawdd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Llenwi

 1. Rhowch y caws hufen, siwgr brown, sinamon a rhesinau yn y bowlen o brosesydd bwyd sy'n cynnwys llafn metel.
 2. Whiz hyd at ei gilydd.
 3. Ychwanegwch yr haenau pecan a'r pwls nes i'r pecans gael eu torri i tua darnau 1/4 modfedd.
 4. Rhowch o'r neilltu.

Gwnewch y Cacen

 1. Cynheswch y ffwrn i 350 F. Catiwch paned pizza neu daflen pobi gyda chwistrell coginio â blas menyn.
 2. Unrestrwch y toes y gofrestr crescent a'i gwahanu'n drionglau.
 1. Safwch y trionglau nesaf at ei gilydd gyda'r pwyntiau tuag at y ganolfan, sy'n gorgyffwrdd yr ochr hir tua 1/4 modfedd, gan ffurfio rownd fawr, ar y daflen pobi. Lle mae'r darnau'n gorgyffwrdd, gwasgwch y gwythiennau gyda'i gilydd yn unig yng nghanol pob haen, gan adael pennau'r gwythiennau heb eu selio fel y gallwch eu plygu dros y llenwad.
 2. Lledaenwch y llenwad mewn cylch sy'n gorchuddio haen selio pob triongl.
 3. Rhowch fabi bach plastig neu wres plastig neu ffa sych rhywle yn y llenwad. (Bydd gan y person sy'n cael y darn hwn lwc dda am y flwyddyn.)
 4. Plygwch ben helaeth pob triongl tuag at y ganolfan yn union i ymyl y llenwad i'w gorchuddio.
 5. Tynnwch bennau pennawd y trionglau tuag at ymyl allanol y sosban i amgįu'r llenwad yn llawn, gan dynnu o dan y pwyntiau. Gwasgwch y gwythiennau yn ysgafn.
 6. Bacenwch 20 i 25 munud neu hyd yn oed yn frown euraid. Gadewch oer i dymheredd yr ystafell.

Gwnewch y Frostio

 1. Chwisgwch y siwgr powdr, llaeth neu hufen a vanilla ynghyd nes bod yn llyfn. Dylai'r cysondeb fod yn eithaf trwchus ond yn dal i fod yn ddigon denau i chwalu'r ochrau'n araf. Ychwanegwch fwy o laeth yn ôl yr angen.
 2. Rhowch y rhew mewn cylch dros ben y cacen brenin a'i ganiatáu i ddipyn yn raddol i lawr yr ochr.
 3. Er mwyn addurno ar gyfer Mardi Gras, chwistrellwch stribedi llydan o grisialau siwgr lliwgar a melyn.

Os ydych chi'n Defnyddio Lliwio Bwyd

 1. Gwisgwch frostio gyda'i gilydd fel y disgrifir uchod.
 2. Rhannwch y rhew yn gyfartal ymhlith tri bowlen.
 3. Ychwanegwch ddau ddisgyn pob un o liwio coch a glas i'r bowlen gyntaf i wneud porffor. Defnyddiwch ddau ddiffyg pob un o felyn a gwyrdd yn y ddwy bowlen sy'n weddill.
 1. Crafwch bob powlen unigol o frostio i mewn i'w fag zipopi ei hun. Gwasgwch yr holl aer a sêl.
 2. Diffoddwch un cornel o'r bag a'i ddefnyddio fel bag crwst i bibell llinellau llydan o rewio i gacen y brenin. Bydd y bagiau'n rhoi mwy o reolaeth i chi na defnyddio llwy neu sbeswla.
 3. Dylai'r frostio gadarnhau rhywfaint o ryw awr.

Nodyn

Gellir gosod llenwadau cann tun ar gyfer y caws hufen sy'n llenwi ar gyfer cacen coffi llawn. Defnyddio rholiau crescent safonol neu dros-faint.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 146
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 8 mg
Sodiwm 51 mg
Carbohydradau 24 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)