Canser Cyw Iâr a Reis Cogydd Araf

Mae'r dysgl cyw iâr a reis syml yn cymryd ychydig funudau i'w paratoi, ac mae'n cael ei goginio'n ddi-law yn y popty araf. Mae cawlau cyddwys yn helpu i wneud y pryd hwn yn bryd hawdd a chyfleus di-ffi. Mae hwn yn ddewis da ar gyfer diwrnod prysur. Bydd yn eich cadw allan o'r gegin!

I ychwanegu lliw i'r platiau, gwasanaethwch y cyw iâr a reis gyda moron wedi'u gwydr wedi'u coginio, brocoli ffres neu wedi'i rewi syml, neu deimau wedi'u sleisio'n ffres, neu eu gweini â salad wedi'i daflu . Gall addurno persys neu bennau winwnsyn gwyrdd wedi'u sleisio ychwanegu lliw hefyd. Ychwanegu bisgedi neu roliau carthion ar gyfer cinio teuluol boddhaol.

Ryseitiau Perthynol
Cyw Iâr Gyda Bisgedi Cogydd Araf
Cyw Iâr Cyw Iâr Cogen Araf Gyda Selsig

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Chwistrellwch waelod ac ochr y llestri i mewnosod y popty araf gyda chwistrellu coginio di-staen i leihau'r ffon. Neu, defnyddiwch fag coginio plastig (leinin).
  2. Mewn popty araf, cyfunwch y 2 can o gawl a'r reis wedi'i drawsnewid. Rhowch y cyw iâr ar ben y cymysgedd ac yna'r tymor gyda halen kosher a phupur du ffres. Ar ben gyda'r seleri wedi'i ffrio a'i winwns werdd wedi'i dorri.
  3. Coginiwch am 2 1/2 i 3 awr ar uchder neu tua 5 i 6 awr ar isel, neu nes bod y cyw iâr wedi'i wneud ac mae'r reis yn dendr. Gall reis gael mushy a gall cyw iâr fod yn sych os yw'n cael ei goginio'n rhy hir. Rwy'n argymell eich bod yn dechrau gwirio am doneness am 21/2 awr ar UCHEL neu tua 5 awr ar LOW. Gwnaethpwyd y mwynglawdd tua 2 1/2 awr ar UCHEL.
  1. I wirio am doneness, defnyddiwch thermomedr bwyd sy'n cael ei ddarllen yn syth a fewnosodir i ran drwchus y hanerau brest cyw iâr. Y tymheredd isaf diogel ar gyfer cyw iâr wedi'i goginio yw 165 ° F (74 ° C).

Gweler y siart tymheredd cig ac awgrymiadau coginio diogel ar gyfer eich diogelwch.

Yn gwasanaethu 4.

* Mae'r brest cyw iâr ar gyfartaledd yn pwyso tua 8 ounces y dyddiau hyn, ac mae Cymdeithas y Galon America yn ystyried "un rhan o 3 ons (3.5 uns ar gyfer pysgod)." Os yw'r bronnau cyw iâr yn fawr, efallai na hoffech ddefnyddio dim ond dwy hanner. Lliwch nhw yn llorweddol i mewn i dorri i wneud 4 toriad llai.

Cynghorau ac Amrywiadau

Ar gyfer 6 gwasanaeth, cynyddwch y cyw iâr i 6 fraster cyw iâr neu dorri cyw iâr bach. Ychwanegwch 1 mwy o gawl a defnyddiwch 1 1/2 cwpan o reis. Cynyddu'r seleri a'r winwns werdd fel y dymunir.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1107
Cyfanswm Fat 77 g
Braster Dirlawn 39 g
Braster annirlawn 23 g
Cholesterol 305 mg
Sodiwm 521 mg
Carbohydradau 47 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 55 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)