Caws wedi'i Grilio gyda Chews Oscypek Pws Mwg + Jam Mefus

Yr hyn sydd gennych chi yma yw un o'r syniadau caws gorau pwyleg a gaiff ei grilio o bob amser. Mae'n annhebygol y ceisiwyd y gêm hon erioed ar bridd America, felly mae hyn yn bethau arloesol iawn yma.


Gelwir y caws arbennig hwn yn Oscypek (a enwir: Ozlsg @ qyhdypekek). Mae'n gaws blasus blasus wedi'i wneud o laeth llaeth defaid o ardal Mynyddoedd Tatra Gwlad Pwyl. Yr wyf yn llên-ladrad sy'n syth allan o Wikipedia ... mae'n ddrwg gennyf, nid yn ddrwg gennyf. Mae croeso i chi archwilio deionau mwy diddorol yma. Cefais ddarganfod y bwndel dawnus hynod o ysgafn, bum, 14 diwrnod y llynedd pan ymwelais â Kraków , Gwlad Pwyl. Yeah, mae hynny'n iawn. Rwy'n gwneud pethau fel GO i Kraków .

Gwyddys bod y brechdan hon yn gwneud i ddynion caled griw. Mae'n cael ei gynhesu ar gril ac yna'n cael ei sychu gyda rhyw jeli mefus poeth. Mae'n blasu fel pe bai'r defaid a gafodd y driniaeth ysgafnus hwn yn cael ei ddinistrio gan ddwylo'r angel. Un go iawn, yn syth allan o'r nefoedd drugaf.

I weld y rysáit wreiddiol neu i weld lluniau cam wrth gam ar gyfer y rysáit caws wedi'i grilio, ewch i GrilledCheeseSocial.com ar gyfer y post ar y dde [YMA]

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Dechreuwch trwy ychwanegu ychydig o ddarnau o Oscypek i un slice o fara. Dotiwch y brig gyda'r jeli mefus ac ychwanegu gweddill y caws. Rhowch y darn o bara sy'n weddill ar y brig a menyn y tu allan i'r brechdan. Rhowch o'r neilltu.

2. Mewn padell ffrio fechan, trowch y gwres i ganolig ac unwaith ei fod yn boeth, ychwanegwch eich brechdan brechdanog. Coginiwch am ychydig funudau ar bob ochr nes bod yr holl gaws wedi toddi ac mae crwst brown euraidd hardd yn datblygu.

Troi ac ailadrodd ar yr ochr arall. Pan fydd y ddwy ochr wedi eu grilio, tynnwch y brechdan o'r gwres a gadewch iddo eistedd am ychydig funudau nes bydd y caws yn dechrau trwchus.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 421
Cyfanswm Fat 26 g
Braster Dirlawn 16 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 73 mg
Sodiwm 597 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 19 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)