Dim Cymysgedd Tymor Halen

Mae gwneud eich cymysgeddau eich hun yn golygu arbed arian, bwydo prydau bwyd iach i'ch teulu, ac ychwanegu blas gwych i brydau bwyd. Nid yw'r rysáit hwn yn eithriad; mae'n syml iawn ei wneud, yn gymharol llai costus na chymysgedd tymhorol masnachol heb halen, a gellir eu haddasu i'ch blas.

Nid oes Cymysgedd Tymorog Halen hefyd yn wych i'r rhai sy'n gwylio eu cymeriant sodiwm. Chwistrellwch y cymysgedd hwn ar unrhyw gig cyn i chi roastio neu ei grilio, a'i ddefnyddio ar lysiau ac mewn caseroles. Gallwch hefyd roi cynnig ar fy rysáit Cymysg Halen Tymhorol; mae un yn cynnwys sodiwm, ond yn llawer llai na defnyddio halen kosher neu fwrdd.

Gallwch amrywio'r perlysiau a'r sbeisys yn y rysáit hwn fel yr hoffech chi. Defnyddiwch basil neu oregano yn hytrach na (neu yn ychwanegol at) y tyme dail. Defnyddiwch paprika mwg, neu ceisiwch gyfuniad o'r ddau melys a mwg. Gallwch hefyd amrywio'r cyfrannau; ychwanegu mwy o bowdryn nionyn, neu leihau'r had seleri. Byddai Tarragon, sage, neu marjoram hefyd yn flasus yn y rysáit hawdd hon.

Cadwch eich cymysgedd mewn jar wydr gyda chopen sy'n cau'n dynn. Cadwch ef mewn lle oer a thywyll, felly mae'r cymysgedd yn dal ei flas. Dylai barhau tua 4 mis os caiff ei storio'n iawn. Gallwch hefyd wneud swp arall a'i gadw ar y bwrdd i'w ychwanegu at fwyd wrth i chi fwyta.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd mewn powlen gymysgu fach, gan droi nes ei gyfuno'n drylwyr.

2. Storio mewn lle tywyll, oer mewn cynhwysydd gwydr wedi'i selio'n dynn.

3. Defnyddio ar gig, dofednod a physgod, neu ar y bwrdd ar gyfer tymhorol di-halen.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 16
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 32 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)