Eog Gilled gyda Menyn Gwenyn

Mae hwn yn ddysgl syml ond boddhaol sy'n tynnu sylw at gyfoeth eogiaid da a chyferbyniadau â pherlysiau llachar - ac wrth gwrs, mae popeth yn well gyda menyn (er y gallech chi roi olew olewydd yn lle hynny). Mae'n bwysig olew'r eog yn dda ac yna dechreuwch ochr cig i lawr. Yna, peidiwch â symud y pysgod am 4-5 munud da; mae hyn yn creu crwst neis. Gorffen trwy dorri ar ochr y croen. Defnyddiwch berlysiau ffres yma. Fel cyfeiliant, gwasanaethwch hyn ar ben rhai greensiau salad babanod gyda rhywfaint o fara crwstus. Mae'r rysáit hon yn gwasanaethu 4.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Côt yr eog yn yr olew llysiau a halen yn hael.
  2. Cael y gril yn dda ac yn boeth, a gwnewch yn siŵr bod y gratiau'n lân.
  3. Torrwch ffon menyn yn ddarnau a gwreswch dros wres canolig mewn pot bach.
  4. Lleywch yr eog i lawr ar y gril, y croen sy'n wynebu. Peidiwch â'i symud am o leiaf 3 munud, hyd yn oed am ffiled sockeye denau. Am slab fawr o eog y brenin, efallai y bydd angen 6 munud arnoch. Gwyliwch ochrau'r pysgod - rydych chi am ei weld yn troi'n anffodus bron i hanner ffordd cyn i chi droi'r pysgod. Prawf cyn troi: Efallai y bydd yr eog yn cadw mewn ychydig o leoedd, ond dylai'r rhan fwyaf ohono ddod i ben pan geisiwch droi sbectwl. Diddymwch y mannau gludiog cyn i chi droi.
  1. Er bod yr eog yn grilio, ffrio mae'r saws yn gadael yn gyfan yn y menyn. Pan fyddant bron yn cael eu gwneud yn sizzling, tynnwch a gadael draenio ar dywelion papur. Ychwanegwch y tymer a'r persli a throi'r gwres i ffwrdd.
  2. Troi'r eog ar ochr y croen a choginiwch am 2-5 munud.
  3. Cael y platiau'n barod trwy osod gwely o wyrddau salad arnynt. Mae'n well gen i gymysgedd o lawntiau babanod, fel cymysgedd mesclun.
  4. I weini, gosod darn o eog ar bob plât - pa un bynnag ochr sy'n edrych yn well, croen neu gig. Arllwyswch rywfaint o'r menyn llysiau dros yr eog a'r brig gyda dail sage neu ddwy ffrio. Gweini gyda'r lletemau lemwn.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1296
Cyfanswm Fat 97 g
Braster Dirlawn 37 g
Braster annirlawn 33 g
Cholesterol 405 mg
Sodiwm 838 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 101 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)