Rysáit Sudd Ffrwythau Rambutan ar gyfer Rhyddhad Poen

Hanes Byr

Gan feddwl ei fod wedi tarddu mewn rhannau o Ddwyrain Asia, nid yw ei union darddiad yn hysbys. Heddiw, mae'r rambutan i'w weld yn tyfu trwy'r trofannau.

Mae'r rambutan yn gysylltiedig yn agos â ffrwythau trofannol o'r fath fel y longan, lychee a mamoncillo. Mae gan y tu allan i'r rambut ymddangosiad anarferol, coch, bron 'ffyrnig', ond mae'r tu mewn yn debyg i'r cnau lychee. Mae'r blas yn debyg i'r lyche, longan a grawnwin.

Mae'r enw ar gyfer y ffrwyth hwn yn deillio o'r gair Malaysia ar gyfer 'gwallt' (rambut) sy'n disgrifio'n briodol ei ymddangosiad. Yn Viet Nam, gelwir y rambutan 'chom chom,' sy'n golygu 'gwallt llanast'. Er bod y ffrwythau'n aeddfedu, mae wedi'i gorchuddio â chroen allanol gwyrdd, sy'n troi'n hir ac yn goch pan fydd yn llawn aeddfed. Yn ddiddorol, mae'r rambutan yn parhau'n hirach yn hirach pan gaiff ei gynaeafu gyda'r gangen ynghlwm.

Mae defnyddiau meddyginiaethol traddodiadol yn cynnwys hybu ynni, lleddfu anemia, lleihau poen a chadw'r croen yn fach ac yn ifanc. Defnyddir yr holl blanhigyn ramputan, o'r gwreiddyn i groen y ffrwythau, yr hadau ac mae'n gadael i leddfu anhwylderau o'r fath fel dysentry, diabetes, twymyn a cholli gwallt.

Ymchwil Diweddaraf

Er bod meddygaeth draddodiadol wedi dal bod hadau'r rambutan yn wenwynig, ni ddarganfuwyd gwenwynigrwydd o'r fath mewn astudiaethau labordy. Mewn astudiaeth arall, dangoswyd bod gan rambutan ansawdd lleddfu poen. Darganfu astudiaeth a gynhaliwyd gan Brifysgol Chiang Mai yng Ngwlad Thai nifer o flavonoids mewn rambutan, y credir eu bod yn gwrth-inflamator gydag eiddo gwrth-ganser a gwrthocsidydd.

Buddion rhyfeddol

Mae'r rambutan yn gyfoethog o fitaminau A, B ac C. Mae mwynau'n cynnwys haearn, calsiwm, potasiwm, ffosfforws, manganîs, sinc a magnesiwm. Mae Rambutans hefyd yn ffynhonnell dda o'r siwgr naturiol a'r ffrwctos siwgr naturiol. Yn isel mewn braster, mae calorïau'r rambutan yn deillio'n bennaf o'i charbohydradau, sy'n hybu ynni. Mae'r rambutan yn isel mewn calorïau gyda rhyw 60 o bob ffrwyth.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Defnyddiwch ffrwythau mewnol y rambutan yn unig.