Faint o Gregen A Ddylwn Angen am Darn? Rhowch gynnig ar y Cyfrifiannell Pasio hwn

Faint o Angen i Angen?

Ydych chi erioed wedi meddwl faint o garreg sydd angen i chi wneud pic, neu chwiche pasty, neu pryd bynnag y bydd angen i chi ddefnyddio pasc byrch? Yn ôl pob tebyg yn eithaf aml. Wedi'r cyfan, gan ddweud wrthyf, mae angen cymaint o gramau o flawd ddim yn rhoi llawer i ffwrdd ydyw?

Er ei bod yn gwneud crwst byrchwydd yn gyflym, yn syml ac yn hawdd, gan gyfrifo faint y mae angen i chi ei gwmpasu cerdyn neu linell gall tun tart fod yn ddryslyd. Felly, sut ydych chi'n gweithio allan yr hyn sydd ei angen arnoch chi?

Sut ydw i'n gweithio allan I ba raddau mae angen?

Nid yw'r ateb hwnnw'n hawdd gweithio allan oni bai bod Yu yn baker sy'n gwneud pasteiod drwy'r amser y byddwch yn arfer â theimlad y cynhwysion a'r hyn y byddant yn ei wneud a pha mor bell y byddant yn mynd

Os yw rysáit yn galw am swm penodol o grosen, mae hyn fel arfer yn golygu pwysau blawd a braster, ynghyd ag unrhyw ddŵr yr ydych wedi'i ychwanegu, beth nad yw'n dweud wrthych chi yw faint y bydd y swm hwnnw'n ei greu, sut y gall ei wneud? Dim ond eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud.

Y Ffordd symlaf i gyfrifo Swm y Gorchudd

Gallwch chi ei wneud yn gyflym trwy gadw cofnod bob tro y byddwch chi'n gwneud y pasteiod, cofnodwch yr hyn rydych chi'n ei wneud gydag ef, pa mor denau y cafodd ei rolio a faint o dartenni pasteiod , pasteiod , ac ati a wnaethoch.

Neu yn haws, defnyddiwch y cyfrifiannell syml hon isod, lle mae wedi cael ei gyfrifo'n fras i chi.

Dyma ganllaw cyflym i helpu i amcangyfrif faint i'w ddefnyddio.

Wedi gwneud llawer o gregennau?

Peidiwch â phoeni. Yn syml, rhowch gribau o wastraff a'u defnyddio i wneud tartiau jam, mor gyflym, syml a blasus i'w fwyta.

Os oes gennych fwy na sgrapiau, yna rhewi'r pasteiod. Llongwch mewn lapio plastig a popiwch ef yn y rhewgell ar gyfer diweddarach. Syml. Gallwch ei ychwanegu at fwy crwst y tro nesaf.