Ganache Siocled Mwg

Ffordd gyflym a hawdd i ymgorffori blas mwg ysgafn i siocled. Mae'r profiad hwn yn gweithio'n dda ar ffrwythau wedi'i grilio, hufen iâ, a dim ond unrhyw bwdin arall rydych chi'n ei hoffi.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Paratowch gril golosg neu ysmygwr am fwg 30 munud.
  2. Arllwyswch hufen i mewn i'r sgilet, ychwanegu sglodion siocled a lle i ffwrdd o'r tân (ychwanegu sglodion pren ar y pwynt hwn).
  3. Cwtogwch gau, a gadewch fwg am 15-30 munud (rhowch sglodion mwg ychwanegol os oes angen).
  4. Edrychwch ar ôl 10-15 munud i wneud yn siŵr nad yw ganache wedi llosgi a throi'r cymysgedd (ychwanegu hufen ychwanegol os oes angen).
  5. Unwaith y caiff y siocled a'r hufen eu hymgorffori, eu tynnu oddi wrth yr ysmygwr a chaniatáu iddo oeri am o leiaf 10 munud cyn ei ddefnyddio.
  1. Er y gallwch chi ysmygu'r gogwydd am 30 munud, mae'r rhan fwyaf o'r blas yn cael ei rannu o fewn y 15-20 munud cyntaf.