Ribiau Porc Bourbon Marinade

Mae'r asenau porc bourbon gwydrog hyn yn syml iawn. Rhowch gynnig ar yr asennau hyn yn ystod eich gwyliau haf neu ddiwrnod gêm nesaf yr haf.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion saws mewn sosban fach nes bod siwgr brown yn cael ei diddymu.
 2. Tynnwch y saws o'r gwres a chaniatáu i chi oeri am tua 10-15 munud.
 3. Tynnwch y bilen o gefn asennau ac unrhyw ddarnau brasterog ychwanegol. Rhowch y asennau mewn pryd mawr.
 4. Gorchuddiwch asennau â hanner y saws a chaniateir marinate yn yr oergell am 5-6 awr.
 5. Archebwch hanner arall y saws ar gyfer yn ddiweddarach.
 6. Cynhesu gril ar gyfer gwres canolig.
 1. Tynnwch asennau o'r dysgl, marinade wrth gefn.
 2. Rhowch y asennau ar y gril a'u galluogi i goginio am 20 munud, gan droi unwaith.
 3. Gorchuddiwch asennau'n rhydd â ffoil a choginiwch am awr a hanner ychwanegol.
 4. Unwaith y bydd asennau'n cyrraedd tymheredd mewnol o 165 F, tynnwch o'r gwres, gosodwch bwrdd torri, a gadael i asennau orffwys am 5-10 munud.
 5. Agorwch becynnau ffoil yn ofalus a'u hanfon.
 6. Cynheswch y saws wedi'i gadw, brwshwch ychydig o asennau, a cherfio.
 7. Gweinwch y saws sy'n weddill gydag asennau.