Gwnewch eich Hufen Chwipio eich Hun

Mae'r rysáit hufen chwipio hwn ond yn cymryd tua 10 munud i'w baratoi. Y peth pwysig yw defnyddio'r amser cywir o hufen a gwneud yn siŵr bod eich bowlen a'ch curwyr yn oer iawn. Ni allwch wneud hufen chwipio â llaeth, hanner a hanner neu hufen ysgafn. Nid oes ganddynt ddigon o fraster digon uchel i'w drwch wrth gael ei chwipio. Defnyddiwch hufen trwm, hufen chwipio neu hufen ddwbl - yn y bôn unrhyw beth sydd â chynnwys braster o 30% neu uwch - ar gyfer y rysáit hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Rhowch bowlen gymysgu dur di-staen (cymharu prisiau) a chwythwyr eich cymysgydd trydan neu wisg wifren (pa un bynnag bynnag y bwriadwch ei ddefnyddio i chwipio'r hufen) yn y rhewgell am 10 munud.
  2. Tynnwch y ddau ohonynt o'r rhewgell, ac arllwyswch yr hufen i'r bowlen. Rhowch y gorau gyda chymysgydd trydan ar gyflymder isel am 30 eiliad, yna bydd yn raddol yn cynyddu cyflymder, gan guro nes bod yr hufen yn dod yn drwchus. Bydd hyn yn cymryd unrhyw le o 5 i 8 munud neu fwy. Gallwch hefyd ddefnyddio gwifren gwisgo a churo'r hufen â llaw, ond wrth gwrs bydd yn cymryd tipyn mwy o amser.
  1. Ychwanegwch y siwgr powdr a'r fanila. Parhewch yn troi'r hufen nes ei fod yn cyrraedd y cysondeb a ddymunir.

Gweini ar ben siocled poeth, cacen pwmpen neu unrhyw rysáit sy'n galw am hufen chwipio.

Gallwch storio yr hufen gymysgedd gartref hon yn yr oergell mewn cynhwysydd cwrw am wythnos.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 53
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 17 mg
Sodiwm 4 mg
Carbohydradau 1 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)