Ham wedi'i Haenedig Gwydrog Marmaled Hawdd

I wneud ham wedi'i ferwi, mae'n rhaid i chi ddechrau gyda gwnmon yn gyntaf, sy'n cael ei dorri'n amrwd, a chaiff ei alw'n unig ham unwaith y bydd wedi'i goginio. Mae ham wedi'i ferwi bob amser yn hoff mewn dathliadau megis y Nadolig, yn enwedig ar y bwffe neu'r cinio. ac mae'n arbennig o boblogaidd yn ystod y Pasg.

Mae'r ham gwydr marmalad hwn yn flasus, ffrwythau, yn wahanol i'r hams mêl neu daflas mwy traddodiadol. Gan ddefnyddio marmalade a siwgr brown, mae'r gwydredd yn creu gorchudd hyfryd, gludiog sydd, syndod, nad yw'n gorbwyso blasau blasus y ham.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch yr holl lysiau sydd wedi'u torri'n fras i mewn i sosban ddigon mawr i'w dal ynghyd â'r gamwn. Gosodwch y gamwn ar ben y llysiau a gorchuddiwch â dŵr oer, gan sicrhau bod y cig dan y dŵr. Os yw'r gammon yn fflydio i'r brig, rhowch plât te arno i bwyso'r gamgam i lawr.
 2. Dewch i ferwi ysgafn, gan ddefnyddio llwy slotio, tynnwch unrhyw ysgub gwyn a all godi i'r wyneb. Ar ôl 20 munud, gostwng y gwres a pharhau i goginio'r gamwn am awr arall.
 1. Tynnwch y gamwn oddi ar y dŵr a'i le ar blyt dwfn i ddraenio. Cadwch y stoc oherwydd bydd hyn yn creu sylfaen wych ar gyfer cawl fel Cawn Gwyrdd a Chawl Ham.
 2. Cynheswch y ffwrn 200C / 400F / Nwy 6
 3. Mae defnyddio cyllell sydyn yn tynnu'r croen caled ar y gammon gan adael haen o fraster sy'n cynnwys dim mwy na 1/8. "Gosodwch y braster yn groesglinog ¾" ar wahân i'r ddau gyfeiriad i greu patrwm diemwnt ac yn astudio canol pob diemwnt gyda ewin.
 4. Cymysgwch y marmalade a siwgr i greu gwydredd trwchus, gludiog.
 5. Torrwch y gwydredd yn gadarn dros y ham a'i roi i mewn i tun rostio.
 6. Pobwch yn y ffwrn poeth am 15 munud neu hyd nes bod y siwgr wedi toddi a bwblio a throi brown euraid. Cadwch lygad ar y broses hon; gall y gwydr fynd o euraid i'w losgi mewn eiliadau, felly mae'n well cael gwared o'r ffwrn yn gynt yn hytrach nag yn ddiweddarach.
 7. Tynnwch y ham o'r ffwrn a'i adael i oeri ychydig am 15 munud os yw'n ei wasanaethu ar unwaith, neu oeri'r ham yn gyfan gwbl os yw ei storio.
 8. Gellir paratoi'r ham ddiwrnod neu ddau ymlaen llaw, yna ei lapio a'i storio yn yr oergell heb fod ar gael. Peidiwch â cherfio nes bydd angen neu bydd y cig yn colli ei liw er na fydd hyn yn effeithio ar y blas.
 9. Gall y gamwn gael ei weini'n boeth mewn taflenni trwchus gyda datws wedi'u berwi, neu pan fyddant yn oer, yn sleisio'n denau ac yn gwasanaethu gyda siytni , picyll , salad neu frechdanau.

Awgrymiadau a Chynghorion ar Ham wedi'i Hwyluso

Gwiriwch bob amser a oes angen ysmygu'r gammon rydych chi'n ei brynu cyn coginio i gael gwared ar yr halen hapus. Mae llawer o archfarchnadoedd yn defnyddio gwellhad gwaethach ac ni fydd angen eu hangen.

Gellir archebu'r gwnmon a chigoedd treftadaeth eraill oddi wrth Farmisons Online