Hufen y Cawl Llysiau

Mae'r hufen hwn o gawl llysiau yn gynnes ac yn foddhaol, yn berffaith ar gyfer cinio neu ginio yn ystod y misoedd oerach. Mae'n cael ei drwchus gan y startsh naturiol o'r moron, y melyn a'r tatws, ac yr ydym yn ychwanegu ychydig o hufen poeth yn union cyn i ni ei wasanaethu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Torrwch moron, seleri a thorri i mewn i ddarnau un maint o faint, tua ½ modfedd i 1 modfedd o drwch. Peidiwch â phoeni am fanwldeb - bydd y cawl yn cael ei wario beth bynnag. Rydym am i'r darnau fod o faint unffurf fel eu bod yn coginio'n gyfartal.
 2. Peelwch y tatws a'i dorri'n ddarnau o'r un maint â'r llysiau eraill.
 3. Mewn pot cawl gwaelod, gwreswch y menyn dros wres isel i gyfrwng.
 4. Ychwanegwch y winwnsyn, y garlleg a'r llysiau (ond nid y tatws) a choginiwch am 2-3 munud neu hyd nes bod y nionyn yn drawsglyd ychydig, gan droi'n fwy neu lai yn barhaus.
 1. Ychwanegwch y gwin a choginiwch am funud neu ddau arall neu hyd nes bod y gwin wedi lleihau tua hanner.
 2. Ychwanegwch y stoc llysiau , cynyddwch y gwres i ganolig uchel a dod â berw. Yna trowch y gwres a'i frechru am 5 munud, yna ychwanegwch y tatws. Mwynhewch 15 munud arall neu hyd nes bod y tatws yn ddigon meddal y gellir eu troi yn hawdd â chyllell. Peidiwch â gadael iddyn nhw gael mushy, er.
 3. Tynnwch o'r gwres a'r pwrs mewn cymysgydd, gan weithio mewn llwythi os oes angen.
  Tip: Defnyddiwch ofal wrth brosesu eitemau poeth mewn cymysgydd wrth i'r steam poeth weithiau weithiau chwythu'r cymysgydd i ffwrdd. Dechreuwch ar gyflymder araf gyda'r clwt ychydig yn addas i fagu unrhyw stêm, yna selio'r clawr a chynyddu'r cyflymder cyfuno.
 4. Dychwelwch y cawl wedi'i blannu i'r pot a'i ddwyn i fudferwch eto, gan ychwanegu mwy o fwth neu stoc i addasu'r trwch os oes angen.
 5. Tymor i flasu gyda halen Kosher a phupur gwyn. Trowch hufen poeth y cwpan i'r cawl cyn ei weini. Neu, addurnwch bob bowlen cawl unigol gyda dollop neu swirl o hufen poeth.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 208
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 21 mg
Sodiwm 190 mg
Carbohydradau 28 g
Fiber Dietegol 4 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)