Muffinau Cnau Coco Banana Am ddim Glwten Gyda Ffwr Cnau Coco

Daw'r rysáit hwn am muffinau cnau coco banana di-glwten a di-laeth, gan Melissa Diane Smith ac mae'n ymddangos yn ei llyfr newydd, Glwt am Ddim trwy'r Flwyddyn - Canllaw Mis i Fes i Fwyta'n Iach.

Yr hyn sy'n wych am y rysáit hwn yw ei fod yn cynnwys siwgr wedi'i ddiffinio heb ddim a dim grawn. Mae'r mwdinau hyn yn cael eu melysu'n naturiol â banana aeddfed, cnau coco a blawd cnau coco, sy'n ffibr uchel, blawd carbohydrad isel.

Rhewewch y myffiniau ar ôl iddyn nhw oeri dros nos i ddatblygu blas a melysrwydd naturiol.

Mwynhewch am frecwast, fel byrbryd prynhawn picnio, neu fel triniaeth diwedd dydd.

Golygwyd gan Stephanie Kirkos, Awst 2016

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 400 ° F / 204 ° C
  2. Yn saeth yn drylwyr tun tunnin 6 cwpan gydag olew cnau coco neu linell gyda leininau muffin papur.
  3. Toddi olew cnau coco os nad yw'n cael ei gladdu. Gwnewch yn siŵr bod y cynhwysion eraill ar dymheredd ystafell.
  4. Cymysgwch y pum cynhwysyn cyntaf gyda'i gilydd. Ychwanegwch y blawd cnau coco, almon neu blawd cnau cnau, powdr pobi, sinamon a chnau cnau cochiog a chwistrellu at ei gilydd nes eu bod yn llyfn.
  5. Plygwch rainsins os ydych chi'n defnyddio. Arllwyswch i mewn i gwpanau muffin sydd wedi'u hamseru â olew cnau coco (neu wedi'i lenwi â phapur.)
  1. Pobwch am 15 munud (gweler nodyn) neu hyd nes y bydd toothpick a fewnosodir mewn myffin yn dod yn lân.
  2. Rhoi muffinau pop i rac wifren i oeri, yna storio mewn cynhwysydd ac oergell. Mae blas yn un neu ddau ddiwrnod orau ar ôl pobi.

Nodyn - Os ydych chi'n dyblu'r rysáit, yn pobi muffins am tua 20 munud a defnyddiwch brawf dannedd i wirio bod muffins yn cael eu gwneud. Os na, bawch 5 munud ychwanegol.

2010 (c) Melissa Diane Smith, ailargraffwyd gyda chaniatâd

Atgoffa: Sicrhewch bob amser bod eich arwynebau gwaith, offer, pans ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob tro. Gall cynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 182
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 104 mg
Sodiwm 393 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)